Kontaktujte nás

Daňový kalendář 2016

prosinec

31.12.2015 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (11.15)

leden

08.01.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (12/15)
09.01.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (11/15)
20.01.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (12/15)
20.01.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (12/15)
20.01.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (12/15)
24.01.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (11/16)
25.01.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (12/15)
25.01.2016 energetické přiznání a splatnost : (12/15)
25.01.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (12/15 + 4.Q/15 )
31.01.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (12/15)
31.01.2016 z nemovitostí přiznání (úplné nebo dílčí) : (na rok 16)
31.01.2016 silniční přiznání : (za rok 15)
31.01.2016 biopaliva hlášení dle z.č. 201/2012 Sb.

únor

08.02.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (1/16)
09.02.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (12/15)
15.02.2016 z příjmů podpis prohlášení : (na rok 16)
15.02.2016 z příjmů žádost k ročnímu zúčtování : (za rok 15)
20.02.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (1/16)
20.02.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (1/16)
20.02.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (1/16)
24.02.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (12/15)
25.02.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (1/16)
25.02.2016 energetické přiznání a splatnost : (1/16)
25.02.2016 DPH kontrolní hlášení : (1/16)
25.02.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (1/16)
28.02.2016 loterie a hry přiznání a zaplacení odvodu : (za rok 15)
28.02.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (1/16)

březen

01.03.2016 z příjmů vyúčtování (závislá čin.) : (za rok 15)
08.03.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (2/16)
12.03.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (1/16)
15.03.2016 z příjmů hlášení platebního zprostředkovatele : (za rok 15)
15.03.2016 DPPO, DPFO záloha : (čtvrtletní)
20.03.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (2/16)
20.03.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (2/16)
20.03.2016 z příjmů elektronické vyúčtování : (za rok 15)
20.03.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (2/16)
25.03.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (2/16)
25.03.2016 energetické přiznání a splatnost : (2/16)
25.03.2016 DPH kontrolní hlášení : (2/16)
25.03.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (2/16)
27.03.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (1/16)
31.03.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (2/16)

duben

01.04.2016 pojistné přiznání a úhrada (ne audit) : ( vyúčtování)
01.04.2016 srážková vyúčtování (zvláštní sazba) : (za rok 15)
01.04.2016 DPPO, DPFO přiznání a úhrada (ne audit) : (za rok 15)
08.04.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (3/16)
09.04.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (2/16)
15.04.2016 silniční záloha : (1.Q/16)
20.04.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (3/16)
20.04.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (3/16)
20.04.2016 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy : (1.Q/16)
20.04.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (3/16)
24.04.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (2/16)
25.04.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (3/16)
25.04.2016 energetické přiznání a splatnost : (3/16)
25.04.2016 DPH kontrolní hlášení : (3/16)
25.04.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (3/16 + 1.Q/16)
30.04.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (3/16)

květen

01.05.2016 pojištění OSVČ přehled – sociální a zdravotní : (za rok 15)
08.05.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (4/16)
10.05.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (3/16)
20.05.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (4/16)
20.05.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (4/16)
20.05.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (4/16)
25.05.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (3/16)
25.05.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (4/16)
25.05.2016 energetické přiznání a splatnost : (4/16)
25.05.2016 DPH kontrolní hlášení : (4/16)
25.05.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (4/16)
31.05.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (4/16)
31.05.2016 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – bez zemědělců)
31.05.2016 z nemovitostí splatnost (do 5000 Kč)

červen

08.06.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (5/16)
09.06.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (4/16)
15.06.2016 DPPO, DPFO záloha : (pololetní)
15.06.2016 DPPO, DPFO záloha : (čtvrtletní)
20.06.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (5/16)
20.06.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (5/16)
20.06.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (5/16)
24.06.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (4/16)
25.06.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (5/16)
25.06.2016 energetické přiznání a splatnost : (5/16)
25.06.2016 DPH kontrolní hlášení : (5/16)
25.06.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (5/16)
30.06.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (5/16)

červenec

01.07.2016 pojistné odložené přiznání a úhrada : (za rok 15)
01.07.2016 DPPO, DPFO odložené přiznání a úhrada : (za rok 15)
08.07.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (6/16)
10.07.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (5/16)
15.07.2016 silniční záloha : (2.Q/16)
20.07.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (6/16)
20.07.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (6/16)
20.07.2016 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy : (2.Q/16)
20.07.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (6/16)
25.07.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (5/16)
25.07.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (6/16)
25.07.2016 energetické přiznání a splatnost : (6/16)
25.07.2016 DPH kontrolní hlášení : (6/16)
25.07.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (6/16 + 2.Q/16)
31.07.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (6/16)

srpen

01.08.2016 pojištění OSVČ odložený přehled – soc. a zdr. : (za rok 15)
08.08.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (7/16)
09.08.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (6/16)
20.08.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (7/16)
20.08.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (7/16)
20.08.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (7/16)
24.08.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (6/16)
25.08.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (7/16)
25.08.2016 energetické přiznání a splatnost : (7/16)
25.08.2016 DPH kontrolní hlášení : (7/16)
25.08.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (7/16)
31.08.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (7/16)
31.08.2016 z nemovitostí 1.splátka (nad 5000 Kč – zemědělci)

září

08.09.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (8/16)
09.09.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (7/16)
15.09.2016 DPPO, DPFO záloha : (čtvrtletní)
20.09.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (8/16)
20.09.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (8/16)
20.09.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (8/16)
24.09.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (7/16)
25.09.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (8/16)
25.09.2016 energetické přiznání a splatnost : (8/16)
25.09.2016 DPH kontrolní hlášení : (8/16)
25.09.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (8/16)
30.09.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (8/16)
30.09.2016 DPH žádost o vrácení DPH z/do členského státu : (za rok 15)

říjen

08.10.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (9/16)
10.10.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (8/16)
15.10.2016 silniční záloha : (3.Q/16)
20.10.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (9/16)
20.10.2016 loterie a hry hlášení a zaplacení zálohy : (3.Q/16)
20.10.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (9/16)
20.10.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (9/16)
25.10.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (9/16 + 3.Q/16)
25.10.2016 DPH kontrolní hlášení : (9/16)
25.10.2016 energetické přiznání a splatnost : (9/16)
25.10.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (9/16)
25.10.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (8/16)
31.10.2016 DPH skupinová reg. (přihl..změna.zruš.) : (na rok 17)
31.10.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (9/16)

listopad

08.11.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (10/16)
09.11.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (9/16)
20.11.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (10/16)
20.11.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (10/16)
20.11.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (10/16)
24.11.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (9/16)
25.11.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (10/16)
25.11.2016 DPH kontrolní hlášení : (10/16)
25.11.2016 energetické přiznání a splatnost : (10/16)
25.11.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (10/16)
30.11.2016 z nemovitostí 2.splátka (nad 5000 Kč – všichni)
30.11.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (10/16)

prosinec

08.12.2016 pojištění OSVČ zdravotní – záloha : (11/16)
10.12.2016 spotřební splatnost (bez daně z lihu) : (10/16)
15.12.2016 silniční záloha : (10 a 11/16)
15.12.2016 DPPO, DPFO záloha : (čtvrtletní)
15.12.2016 DPPO, DPFO záloha : (pololetní)
20.12.2016 z příjmů záloha na daň.závislá činnost : (11/16)
20.12.2016 pojistné hlášení a splatnost zálohy – 2.pilíř : (11/16)
20.12.2016 pojištění OSVČ sociální – záloha : (11/16)
25.12.2016 DPH přiznání, souhrnné hlášení a §92a : (11/16)
25.12.2016 DPH kontrolní hlášení : (11/16)
25.12.2016 energetické přiznání a splatnost : (11/16)
25.12.2016 spotřební přiznání + nárok vrácení daně : (11/16)
25.12.2016 spotřební splatnost (daň z lihu) : (10/16)
31.12.2016 srážková odvod daně (zvláštní sazba) : (11/16)

Poptávkový formulář