Kontaktujte nás
xxxx xxxxxx
Cena: 0
POZOR: formulář obsahuje položky, které jsou zahrnuty v základní ceně a dále položky, které jsou nadstandardní.

* ceny nadstandardních položek (změna zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu, vyřízení živností, registrace k DPH, poskytnutí sídla) jsou uvedeny bez DPH

Příplatek za změnu zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu (6.000,- Kč) je účtován pouze JEDNOU za veškeré změny dohromady. Jde změnit dohromady název, sídlo, předmět podnikání, počet jednatelů či společníků – vždy připlatíte pouze 6.000,- Kč ať se jedná pouze o změnu jednu či například změn pět.

Kontaktní údaje klienta:A) Založení / prodej společnosti


B) Název vybrané společnosti (neplatí pří zakládání)

C) Sídlo společnosti

Virtuální sídlo společnosti - poskytnutí sídla


U nové zakládané společnosti objednávám níže uvedené sídlo:

Praha 1


Praha 2


Praha 3


(uvedená cena pláti pouze prvních 12 měsíců pří koupí ready-made společnosti)

Změnit sídlo společnosti - SÍDLO NA VLASTNÍ ADRESE - zahrnuto v základní ceně v rámci Prahy
(změna sídla mimo území Hl. m. Prahy v rámci příplatku 6.000,- Kč za změnu zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu)

U ready-made společnosti zahrnuto v základní ceně v rámci Prahy (změna sídla mimo území Hl. m. Prahy v rámci příplatku 6.000,- Kč za změnu zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu). Vlastník nemovitosti (dává souhlas s umístěním sídla Vaší společnosti na jeho adrese - jméno, příjmení, r. č. s ověřeným podpisem + výpis z KN, pokud vlastník nemovitosti je právnická osoba - výpis z OR).

C) Členové statutárních orgánů společnosti - jednatel

Způsob jednáníD) Vyplňte následující údaje o jednateli/jednatelích:
1 v základní ceně, více jak jeden v rámci příplatku 6.000,- Kč za změnu zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu

Jednatelem společnosti s ručením omezeným může být fyzická nebo právnická osoba:

  • občan ČR (doložit výpis z rejstříků trestů ČR ne starší 3 měsíců)
  • občan EU (doložit výpis z rejstříku trestů ČR a ze země původu přeložený do ČJ se soudním ověřením a opatřený apostilou – oba ne starší 3 měsíců)
  • občan zemí mimo EU (doložit výpis z rejstříku trestů ČR a ze země původu přeložený do ČJ se soudním ověřením a opatřený apostilou – oba ne starší 3 měsíců)

E) Předmět podnikání společnosti:

Volné živnosti:Každá naše ready-made společnost má jako předmět podnikání živnosti volné, tj.

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a jako předmět činnosti mají všechny volné živnosti (1-80):
  • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

V případě, že požadujete zrušit již ohlášené předměty činnosti (viz výše) - ohlášení nových či zrušení starých v rámci příplatku 1.000,-:

Volné živnosti:


seznam volných živností

Vázaná a řemeslná živnost za příplatek 2.000,- Kč:


seznam vázaných živností
seznam řemeslných živností

Koncesovaná živnost za příplatek 5.000,- Kč:


seznam koncesovaných živností

F) Společníci (majitelé společnosti):
1 v základní ceně, více jak 1 v rámci příplatku 6.000 Kč za změnu zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu; více jak 3 společníci v rámci příplatku á 1.500,- Kč za každého dalšího společníka
Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba: fyzická osoba (doložit platný průkaz totožnosti), právnická osoba ČR (doložit platný výpis z OR, ne starší 3 měsíců), zahraniční právnická osoba (doložit platný výpis z OR přeložený do ČJ s soudním ověřením)

E) Registrace společnosti k daním u příslušného FU:

Registrace ready-made společnosti k dani z DPH:Registrace společnosti k dani z přidané hodnoty (DPH) - příplatek 2.500 Kč
K dobrovolné registraci společnosti k DPH bude po jejím převodu nebo založení nutné doložit první fakturu společnosti vystavené reálnému klientovi!

Registrace společnosti:


Registrace společnosti k daním - příplatek 1.000 Kč

F) DOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

V poslední části objednávkového formuláře prosím vyplňte, o které doplňkové služby máte zájem. Některé úkony těchto služeb jsou ze zákona povinné, viz. vysvětlivky u každé služby.

Vedení účetnictví naší společností SPRÁVA FIREM PRAHA s.r.o.

(obchodní společnosti mají ze zákona povinnost vést "podvojné" účetnictví)


Tvorba firemního webu a s tím související služby:


Nahlášení změn na finančním úřadě včetně případné změny místní příslušnosti - příplatek 500 Kč:

(změna místní příslušnosti je povinná při změně sídla společnosti mimo Prahu 8). Nahlášení změn na finančním úřadě je povinné pro každou obchodní společnost.


Dodání souhlasu manžela společníka s použitím majetku v SJM k podnikání do Sbírky listin - příplatek 500 Kč:

Každý společník, který je v manželském svazku, má ze zákona tuto povinnost.


Dodání úplného znění zakladatelského dokumentu společnosti do Sbírky listin - příplatek 500 Kč:

Toto je zákonná povinnost každé společnosti.


Zřízení a registrace internetové domény pro Vaši firmu (www.nazevfirmy.cz) - příplatek 700 Kč:

(včetně poplatku za první rok existence domény)


G) Nahlášení provozovny na Živnostenském úřadě - příplatek 500 Kč:

(povinné ze zákona i když je provozovna shodná se sídlem společnosti - POZOR nelze nahlásit na adrese VIRTUÁLNÍHO SÍDLA!)


Poznámka:

Chcete se stát našim obchodním zástupcem a využívat náš provizní systém?:

Společnost BUSINESS CENTRUM s.r.o. pří objednaní dálších služeb nabízí zakáznikum slevovy a provizni system.


Poptávkový formulář