Kontaktujte nás

Základní informace o ready-made s.r.o.

Co je potřeba pro koupi ready-made společnosti:

 • Výpis z trestního rejstříku budoucího jednatele (ne starší 3 měsíců)
 • Plná moc jednatele či společníka (pokud nebude přítomen)
 • Platný průkaz totožnosti
 • Kupující fyzická osoba nesmí být 100% vlastníkem třech jiných společností

Postup při koupi ready-made společnosti:

 • Předložení shora uvedených dokladů
 • Vyplnění informací potřebných pro změnu vlastníka a statutárních orgánů
 • Zaslání návrhů příslušných listin
 • Návrhy na případné změny a odsouhlasení návrhu listin
 • Podpis listin u notáře nebo místního úřadu a vypořádání
 • Vylepení kolkových známek a podání návrhu změn na obchodní rejstřík
Prodej ready-made s.r.o.24 500,- Kč
(+ poskytnutí sídla za 390 Kč/měsíc na první rok)

Informace o podkladech potřebných pro převod

Název společnosti

Obchodní název ready-made společnosti je možné změnit nebo ponechat stávající. V případě, že se rozhodnete název ready-made firmy změnit, je třeba dbát, aby v obchodním rejstříku (OR) již nebyl zapsán stejný nebo zaměnitelný (lze zkontrolovat na www.justice.cz). Případná změna názvu je účinná až jejím zápisem do obchodního rejstříku. Do té doby je tedy nutné používat původní.

Sídlo společnosti

Naše společnost Vám nabízí poskytovaní služeb sídla společnosti a virtuální kanceláře.

V případě, že zvolíte změnu sídla na vlastní adresu v Praze, stačí jen doložit

 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla
 • výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců


V případě, že zvolíte změnu sídla na vlastní adresu mimo Prahu, je nutné provést změnu v společenské smlouvě formou notářského zápisu.

Rozšíření předmětu podnikání

Naše ready-made společnosti mají v Obchodním rejstříku zapsaný jako předmět podnikání živnosti volné, tj. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V případě provozování vázané/řemeslné/koncesované živnosti právnickou osobou je zákonem vyžadována osoba odpovědného zástupce.

Předmět podnikání lze rozšířit o tyto činnosti:

Společníci

Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba.

V případě, že společníkem bude:

 • fyzická osoba (doložit platný průkaz totožnosti)
 • právnická osoba ČR (doložit platný výpis z OR, ne starší 3 měsíců)
 • zahraniční právnická osoba (doložit platný výpis z OR přeložený do ČJ se soudním ověřením)

Statutární orgán – jednatel

Jednatelem společnosti s ručením omezeným může být pouze fyzická osoba:

 • občan ČR (doložit výpis z rejstříků trestů ČR ne starší 3 měsíců)
 • občan EU (doložit výpis z rejstříku trestů ČR a ze země původu přeložený do ČJ se soudním ověřením a opatřený apostilou – oba ne starší 3 měsíců)
 • občan zemí mimo EU (doložit výpis z rejstříku trestů ČR a ze země původu přeložený do ČJ se soudním ověřením a opatřený apostilou – oba ne starší 3 měsíců)

Základní kapitál

Základní kapitál standardní ready-made s.r.o. činí 200 000,- Kč.
Nezávazná poptávka - prodej a založení společnosti, virtuální kancelář

Poptávkový formulář