Kontaktujte nás

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je nedílnou součástí vedení účetnictví. Mzdu dostávají zaměstnanci za provedou práci od zaměstnavatele. Mzdové účetnictví se řídí zákonem č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku.

Aby mohl zaměstnanec dostávat mzdu od svého zaměstnavatele je nutné mít podepsanou pracovní smlouvu nebo smlouvu o provedení práce. Rozdílem mezi platem a mzdou je, že zaměstnanci v soukromém sektoru dostávají mzdu, kdežto zaměstnanci ve státním sektoru dostávají plat.

Mzdové účetnictví zahrnuje celou řadu kroků a postupů. K hlavnímu vedení mzdového účetnictví je důležité vést mzdovou a personální evidenci. Mzda je většinou vyplácena jedenkrát měsíčně. Mzda se vyplácí pozadu. Pracovník obdrží doklad o vyplacené mzdě i s podrobnými údaji. Tento dokument se nazývá výplatní páska. Mzdové účetnictví slouží k výpočtu mzdy zaměstnance. Předtím, než si stanovíme postup pro výpočet, povíme si rozdíly a definice jednotlivých druhů mezd.

Mzdy rozlišujeme:

  • úkolová – jedná se o odměnu podle počtu výrobků, mzda se stanoví podle množství odvedené práce
  • časová – stanovení mzdy podle počtu odpracovaných hodin
  • peněžní – mzda vyjádřená v peněžních jednotkách
  • naturální – mzda vyjádřena jinou než peněžitou formou, tzn. plnění v hmotných věcech
  • hrubá – celková mzda zaměstnance před jeho zdaněním
  • čistá – je mzda po zdanění a srážkách
  • minimální mzda – je zákonem stanovená minimální výše mzdy

 

 

 

Poptávkový formulář