Kontaktujte nás

Poradna

Ready-made společnosti

Ready-made společnost neboli předzaložená společnost

Ready-made je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten, ... Ready-made společnost neboli předzaložená společnost

Komu se vyplatí přechod z podnikající fyzické osoby na s.r.o.

Pro některé profese bude výhodné přejít na podnikání formou s.r.o. a to zejména pro advokáty, daňové poradce, auditory nebo lékaře se soukromou praxí. Změna daňových, pojistných a dalších zákonů, známá jako „stabilizační balíček“ výrazně postihne – mimo jiné ... Komu se vyplatí přechod z podnikající fyzické osoby na s.r.o.

Ready made společnosti – buďte připraveni na start!

Máte skvělý nápad, který byste chtěli realizovat, ale máte strach ze začátku podnikání - dlouhé hodiny strávené na úřadech a výdaje, které Vám díky tomu doslova mizí mezi prsty. Celá věc může být ale jednodušší, než se na první pohled zdá, a to díky ready-made ... Ready made společnosti – buďte připraveni na start!

Jaké povinnosti na úřadech s sebou přináší vznik právnické osoby?

Plátce daně je povinen podat přihlášku na příslušný Finanční úřad nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň. Jedná se o daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitostí), daň silniční (v ... Jaké povinnosti na úřadech s sebou přináší vznik právnické osoby?

Jak probíhá převod ready-made společnosti?

V rámci převodu ready-made společnosti je svolání a organizace valné hromady, na které probíhá odvolání a jmenování nového jednatele, je projednána případná změna názvu a sídla společnosti. Je podepsána zprostředkovatelská smlouva s prodejcem a předání všech ... Jak probíhá převod společnosti?

Virtuální kancelář

Na co si dát pozor při výběru virtuálního sídla?

U virtuálního sídla je velice důležité kdo nemovitost zkutečně vlastní. Problém může nastat pokud nemovitost nevlastní přímo provozovatel virtuálního sídla, ale třetí osoba. V takovém případě je možné, že klient ztratí nárok na sídlo firmy v nemovitosti z důvodu ... Na co si dát pozor při výběru virtuálního sídla?

Na co si dát při výběru virtuální kanceláře pozor?

Na trhu virtuálních kanceláří působí mnoho firem. Některé nabízejí zcela profesionální služby a dávají si pozor, aby za své klienty splnily všechny povinnosti, jiné jen nabízejí „pronájem“ adresy. Na co si tedy především dávat pozor? Žádný P.O. BOX! Řada ... Na co si dát při výběru virtuální kanceláře pozor?

Zákonné požadavky na změnu sídla

Máte-li umístěné sídlo v bytě, změna sídla vám přinese mnoho pozitiv. Získáte prestižní obchodní adresu své společnosti a vyhnete se případným rizikům, která souvisí právě se sídlem umístěném ve vlastním bytě či domě. Změna sídla je velmi jednoduchá Sjednejte ... Zákonné požadavky na změnu sídla

Virtuální kancelář nebo registrační sídlo?

Každý podnikatel, který se rozhodne v České republice podnikat, musí soudu doložit mimo jiné také sídlo své společnosti. To je poté zapsáno do veřejného obchodního rejstříku. Náklady spojené s pronájmem vlastních prostor, kde by bylo sídlo společnosti umístěno, ... Virtuální kancelář nebo registrační sídlo?

Pronajměte si virtuální kancelář i zasedací místnost

Mnoho podnikatelů sice nepotřebuje vlastní virtuální kancelář, nicméně občas poptávají vybavenou zasedací místnost pro jednání se svými partnery. Proto tyto prostory nabízíme ke krátkodobému pronájmu přímo na adrese registračního sídla. Váš obchodní partner ... Pronajměte si virtuální kancelář i zasedací místnost

Offshore společnosti

Popis jednotlivých offshore destinací

Kypr Ze zemí EU má nejnižší daň, která činí 10% a zároveň jsou od daně osvobozeny dividendy. Pro firmy platí povinnost vést účetnictví a audit hospodářského výsledku. Lucembursko Je vhodné hlavně jako sídlo holdingových společností. Vzhledem k výši daní ... Popis jednotlivých offshore destinací - offshore společnosti

Jak vybrat optimální model offshore podnikání?

Na základě detailního rozboru Vaší situace, zvolení nejvýhodnější destinace a po odsouhlasení koncepce použití a struktury Vašeho offshore podnikání pro vás založíme offshorovou firmu. Administrativa této společnosti bude buďto ponechána na Vás samotných a Vy ... Jak navrhnout optimální model offshore podnikání?

Výhody offshore podnikání

Daňová optimalizace Offshore společnost je řádně založenou, registrovanou a aktivní firmou, má IČ, sídlo, jednatele a zapsané předměty podnikání. Může naprosto legálně poskytovat služby českým firmám, na což sepisuje smlouvy a vystavuje faktury, ať už v Kč nebo ... Výhody offshore podnikání

Účetnictví

Finanční správa provádí prověřování kontrolních hlášení

Většina plátců daně plní řádně své povinnosti, a tak Finanční správa nemusí přistupovat k žádnému prověřování a takovým plátcům děkuje. U některých plátců však analýza zjistila nesrovnalosti, které Finanční správa nyní musí prověřit. Jednou z možností ... Finanční správa provádí prověřování kontrolních hlášení

Technická realizace Elektronické evidence tržeb

Dnes bychom vás rádi informovali o tom, jakým způsobem je zabezpečena elektronická evidence tržeb. Zabezpečení se skládá z řady částí, přičemž ty hlavní můžeme rozdělit do dvou oblastí – přijetí a zpracování údajů z účtenek, a dále zabezpečení daňových ... Technická realizace Elektronické evidence tržeb

Reverse charge se bude vztahovat také na dodání plynu a elektřiny

Mechanismus přenesení daňové povinnosti spočívající v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, se rozšiřuje na další zboží a služby. Nově se bude vztahovat také na dodání plynu a elektřiny. Tento návrh ... Reverse charge se bude vztahovat také na dodání plynu a elektřiny

Finanční zpravodaj číslo 5/2016

Nový Finanční zpravodaj číslo 5/2016 je opět k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí. Abychom vás nalákali, přinášíme vám obsah tohoto čísla, obdobně jako jsme vás informovali i o předchozích čtyřech vydáních tohoto roku. Finanční zpravodaj číslo ... Finanční zpravodaj číslo 5/2016

Daň z nabytí nemovitosti od dubna 2016 platí kupující

Paradoxní je, že i když se daň jmenuje z nabytí nemovitých věcí, doposud ji platil prodávající (pokud se obě smluvní strany nedohodli jinak). Od dubna 2016 však začala platit legislativa, podle které daň z nabytí nemovitosti platí vždy kupující. Česká ... Daň z nabytí nemovitosti od dubna 2016 platí kupující

Zákony

Zaměstnavatel musí povolit menší úvazek zaměstnavateli s dítětem do 15ti let

Nejvyšší soud rozhodl o povinnosti povolit menší úvazek zaměstnancům starajícím se o dítě do 15 let. Výjimkou z této povinností jsou situace kdy menší úvazek ohrožuje fungování podniku. Podle ustanovení § 241 odst. 2 zákoníku práce požádá-li zaměstnankyně ... Zaměstnavatel musí povolit menší úvazek zaměstnavateli s dítětem do 15ti let

Neschopenky v papírové podobě budou platit ještě 2 roky

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká lékařská komora se dohodly, že termín zavedení elektronických neschopenek bude podruhé posunut, protože lékaři na změnu stále nejsou připraveni. Nová dohoda posouvá termín zavedení o dva roky. Lékaři budou moci i ... Neschopenky v papírové podobě budou platit ještě 2 roky

Statut studenta v jednoletých kurzech cizich jazyků zůstává

Od 1. 9. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Na základě této novely se studenti jednoletých jazykových kurzů, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku v ... Statut studenta v jednoletých kurzech cizich jazyků zůstává

Obchodní zákoník – č. 513/1991 Sb.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Díl I Úvodní ustanovení § 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává ... Obchodní zákoník - č. 513/1991 Sb.

Občanský zákoník – č. 40/1964 Sb.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava první OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH OCHRANA § 1 (1) Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. (2) Občanský zákoník upravuje ... Občanský zákoník - č. 40/1964 Sb.

Poptávkový formulář