Kontaktujte nás

Jaké povinnosti na úřadech s sebou přináší vznik právnické osoby?

Plátce daně je povinen podat přihlášku na příslušný Finanční úřad nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň. Jedná se o daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitostí), daň silniční (v případě využívání motorových vozidel).

Na živnostenském úřadě je nutné oznámit předem zahájení, případně ukončení provozování činnosti v provozovně.

Na okresní správě sociálního zabezpečení musí podnikatel oznámit zaměstnávající osoby (zahájení nebo ukončení pracovní činnosti) do 8 dnů dané změny.

Prodej společnosti, prodej firmy, prodej sro

Poptávkový formulář