Kontaktujte nás

Poradna

Finanční správa provádí prověřování kontrolních hlášení

Většina plátců daně plní řádně své povinnosti, a tak Finanční správa nemusí přistupovat k žádnému prověřování a takovým plátcům děkuje. U některých plátců však analýza zjistila nesrovnalosti, které Finanční správa nyní musí ... Finanční správa provádí prověřování kontrolních hlášení

Technická realizace Elektronické evidence tržeb

Dnes bychom vás rádi informovali o tom, jakým způsobem je zabezpečena elektronická evidence tržeb. Zabezpečení se skládá z řady částí, přičemž ty hlavní můžeme rozdělit do dvou oblastí – přijetí a zpracování údajů ... Technická realizace Elektronické evidence tržeb

Reverse charge se bude vztahovat také na dodání plynu a elektřiny

Mechanismus přenesení daňové povinnosti spočívající v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, se rozšiřuje na další zboží a služby. Nově se bude vztahovat také na ... Reverse charge se bude vztahovat také na dodání plynu a elektřiny

Finanční zpravodaj číslo 5/2016

Nový Finanční zpravodaj číslo 5/2016 je opět k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí. Abychom vás nalákali, přinášíme vám obsah tohoto čísla, obdobně jako jsme vás informovali i o předchozích čtyřech vydáních ... Finanční zpravodaj číslo 5/2016

Daň z nabytí nemovitosti od dubna 2016 platí kupující

Paradoxní je, že i když se daň jmenuje z nabytí nemovitých věcí, doposud ji platil prodávající (pokud se obě smluvní strany nedohodli jinak). Od dubna 2016 však začala platit legislativa, podle které daň z nabytí ... Daň z nabytí nemovitosti od dubna 2016 platí kupující

Zájem o nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných

V tomto článku přinášíme statistické údaje o počtu OSVČ, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění, a zamyšlení nad těmito čísly. Celý článek, kde naleznete podrobnější informace, vyšel před časem na serveru ... Zájem o nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných

Jak na kontrolní hlášení DPH

Pokud stále tápete, jak na kontrolní hlášení DPH, rádi bychom vám dnes dali jeden tip. Na stránkách Finanční správy naleznete vzor formuláře kontrolního hlášení, který by vám mohl pomoci s jeho vyplněním. Veškeré informace ... Jak na kontrolní hlášení DPH

Finanční zpravodaj číslo 1/2016, 2/2016, 3/2016 a 4/2016

Na webových stránkách finanční správy naleznete první čtyři vydání Finančního zpravodaje pro rok 2016. Zpravodaj je vydávaný Ministerstvem financí a my vám přinášíme obsah jednotlivých vydání. Finanční zpravodaj číslo ... Finanční zpravodaj číslo 1/2016, 2/2016, 3/2016 a 4/2016

Pozor na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty

Finanční správa ČR upozorňuje, že obchodování s komoditami na energetických trzích (zejména s elektřinou a plynem) může být zatíženo podvodem na DPH. S odvoláním na tuto skutečnost proto doporučuje obezřetnost při uzavírání ... Pozor na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty

V daňovém přiznání je třeba uvést i příjmy osvobozené od daně

V daňovém přiznání je nově třeba uvést i příjmy osvobozené od daně. Jde o příjmy nad pět milionů korun. Právě ty musíte Finančnímu úřadu nahlásit. Pokud tak neučiníte, hrozí vám tučná pokuta. Přehled nejdůležitějších ... V daňovém přiznání je třeba uvést i příjmy osvobozené od daně

Roste počet nespolehlivých plátců DPH

V lednu 2016 opět vzrostl počet nespolehlivých plátců DPH. Jejich celkový počet je nyní 3 997. Nejvíce nespolehlivých plátců přibylo v Praze (11,6 %) a Jihomoravském kraji (15,1 %). Právě v těchto krajích je dlouhodobě ... Roste počet nespolehlivých plátců DPH

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2016

Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti? Jak se daní příjem z těchto dohod a kdo musí platit odvody na sociální a zdravotní pojištění? To vám přinášíme v jediném přehledu. Dohoda o ... Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2016

Jak v roce 2016 zdanit autorský honorář

Pravidla pro zdanění autorského honoráře se několikrát měnila, proto přinášíme přehled pro rok 2016. Jak zdanit autorský honorář? Záleží na výši příjmů, které autor dostal od jednoho plátce. Autorským honorářem se ... Jak v roce 2016 zdanit autorský honorář

Jak opravit chybu v kontrolním hlášení

Plátci DPH mají od začátku roku 2016 povinnost podávat kontrolní hlášení. Nabízí se proto otázka, jakým způsobem postupovat v případě, že v kontrolním hlášení uděláte chybu. Postup je v zásadě velice jednoduchý. Obdobně ... Jak opravit chybu v kontrolním hlášení

Sazby zahraničního stravného pro rok 2016

V roce 2016 došlo k navýšení zahraničního stravného. Vyhláška tak zaměstnancům zajišťuje dostatečnou finanční kompenzaci v případě, že jsou svým zaměstnavatelem vysláni na zahraniční pracovní cestu, čímž jim vzniknou ... Sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Koho se týká kontrolní hlášení

V lednu 2016 začala platit povinnost podávat kontrolní hlášení. Ta se obecně týká plátců DPH, ale ne všech. Kontrolní hlášení budou muset podávat plátci, kteří: uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v ... Koho se týká kontrolní hlášení

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2016

Jako každý rok i letos došlo k mírným změnám týkajících se záloh na sociální a zdravotní pojištění. Změnila se totiž průměrná mzda pro rok 2016. Ta se zastavila na hodnotě 27 006 Kč. Minimální záloha na sociální ... Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2016

Změna výše daňových slev na děti

Rok 2016 přináší změnu ve výši daňových slev na vyživované děti. Poslaneckou sněmovnou totiž prošel návrh novely zákona o daních z příjmů. Ta potěší rodiče, kteří mají dvě a více dětí. V tomto roce se mění daňové ... Změna výše daňových slev na děti

Zdravotní pojištění v roce 2016

Minimální pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnanců se odvíjí od minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2016 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč, z toho minimální pojistné činí ... Zdravotní pojištění v roce 2016

Daň z nemovitosti pro 2016

Sazby daně z pozemků u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75% u trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25% u zpevněných ploch pozemků ... Daň z nemovitosti pro 2016

Nemocenské dávky pro 2016

Nemocenská dávka Nemocenská dávka se vyplácí pokud pracovní neschopnost trvá méně než rok Redukce vyměřovacího základu z částky do 901 Kč se počítá 90% z částky od 901 do 1 351 Kč se počítá 60% z částky od 1 ... Nemocenské dávky pro 2016

Zahraniční stravné v roce 2016

Poskytnutí zálohy na stravné zaměstnanci základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 % dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 % třetinové výši základní ... Zahraniční stravné v roce 2016

Tuzemské stravné v roce 2016

Minimální stravné pro privátní sektor 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 ... Tuzemské stravné v roce 2016

Sazba náhrady za používání vozidel od 1.1.2016

u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,80 ... Sazba náhrady za používání vozidel od 1.1.2016

Ceny pohonných hmot pro rok 2016

Navržené průměrné ceny pohonných hmot: 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů 29,50 Kč u motorové ... Ceny pohonných hmot pro rok 2016

Změna minimální a zaručené mzdy v roce 2016

V roce 2016 se změní výše minimální i zaručené mzdy. Od 1. ledna totiž nabude účinnosti nařízení vlády, které mění nařízení o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Dojde tak ke vzrůstu minimální mzdy, ale ... Změna minimální a zaručené mzdy v roce 2016

Příští rok se vrátí jednoduché účetnictví

Od příštího roku se vrací jednoduché účetnictví. Ministerstvo financí nyní připravuje návrh vyhlášky, která stanovuje obsah účetních knih v jednoduchém účetnictví. Koho se jednoduché účetnictví týká Nova zákona má nabýt ... Příští rok se vrátí jednoduché účetnictví

Každý pracovní stroj bude muset mít povinné ručení

Povinné ručení budou muset mít nejpozději od příštího jara i pracovní stroje, což pro stavaře a zemědělce znamená zvýšení ročních nákladů o tisíce korun. Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byla ... Každý pracovní stroj bude muset mít povinné ručení

Plátci DPH budou od 1. ledna 2016 podávat kontrolní hlášení

Už od počátku příštího roku budou plátci DPH podávat tzv. kontrolní hlášení, které má za cíl zamezit daňovým únikům. Finanční správa si od tohoto opatření slibuje v prvním roce přínos 10 miliard korun do státní kasy, ... Plátci DPH budou od 1. ledna 2016 podávat kontrolní hlášení

Kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin

Od roku 2016 se zásadně změní zákon o účetnictví. Přinese zejména novou kategorii účetních jednotek a upraví vedení jednoduchého účetnictví. Dále se dočkáme kategorizace konsolidačních skupin, definice subjektu veřejného ... Kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin

Smlouva o výkonu funkce v obchodní korporaci

I přes nedávné rozhodnutí soudu i nadále panují nejasností ohledně souběhu výkonu funkce s pracovním poměrem. Do roku 2013 byl souběh výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace s výkonem této funkce v pracovním ... Smlouva o výkonu funkce v obchodní korporaci

Finanční úřady ztížily dobrovolnou registraci k DPH

Finanční úřady podle několika nezávislých zdrojů komplikují novým firmám dobrovolnou registraci k DPH. Generální finanční ředitel to sice popírá, současně však neodmítl, že by se postup zpřísnil. Finanční úřady po celé ... Finanční úřady ztížily dobrovolnou registraci k DPH

Na nezaplacené faktury platí bankovní záruky

Chcete-li snížit podnikatelské riziko a vyhnout se nezaplaceným fakturám či práci neodvedené v požadované kvalitě či rozsahu, můžete využít bankovní záruky. Jde o jeden z bankovních produktů, který dnes patří mezi ... Na nezaplacené faktury platí bankovní záruky

Minimální mzda má v roce 2016 vzrůst na 9900 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby se minimální mzda od roku 2016 zvýšila na 9900 Kč. Má se prý jednat o kompromis mezi názorem zaměstnanců a zaměstnavatelů. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v lednu ... Minimální mzda má v roce 2016 vzrůst na 9900 Kč

Firmy pravidelně nezveřejňují účetní závěrky

Podle § 21a zákona o účetnictví jsou osoby zapsané v obchodním rejstříku povinny zveřejňovat účetní závěrky. Řada firem tuto zákonnou povinnost přesto porušuje. Úřady to totiž nekontrolují. Z analýzy společnosti CRIF – ... Firmy pravidelně nezveřejňují účetní závěrky

Další omezení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Novela zákona o zaměstnanosti, kterou již schválil senát, přináší změny týkající se nároku na podporu v nezaměstnanosti. Jedná se o omezení tohoto nároku, které se nyní dotkne společníků a jednatelů firem. Společníkům a ... Další omezení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Konec místní příslušnosti u daňových kontrol už v roce 2016

Ministerstvo financí navrhuje zrušení místní příslušnosti u daňových kontrol, od čehož si slibuje účinnější boj proti daňovým únikům. Firmu se sídlem v Praze by tak mohl kontrolovat i finanční úřad z Brna. Tento zákon by ... Konec místní příslušnosti u daňových kontrol už v roce 2016

Režim reverse – charge a jeho další rozšíření

Vláda schválila rozšíření režimu reverse – charge o další položky. K tomuto rozšíření došlo od 1. července tohoto roku a další položky přibydou už v září. Režim reverse – charge slouží k přenesení daňové povinnosti ... Režim reverse – charge a jeho další rozšíření

OSVČ zůstanou prvních 14 dnů nemoci bez peněz

V případě nemoci jsou pravidla ohledně náhrady mzdy a nemocenské nastaveny nyní takto. OSVČ, pokud si platí nemocenské pojištění, mohou dostat nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti. Zaměstnanci pak dostávají od 4. ... OSVČ zůstanou prvních 14 dnů nemoci bez peněz

Přehled nákladů na pracovní cestu zaměstnance po ČR pro rok 2015

I pro rok 2015 se mění sazby spojené pracovními cestami zaměstnanců po tuzemsku. V tomto přehledu najdete jednotlivé sazby, které stanovuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí. Sazby tuzemského stravného ... Přehled nákladů na pracovní cestu zaměstnance po ČR pro rok 2015

Změny v ručení za DPH při platbě na neregistrovaný účet

Jednou ze změn, kterou pro rok 2015 přinesl zákon o daních, je i zpřísnění ručení za DPH při obchodování s nespolehlivými plátci DPH nebo při platbě na jiný než registrovaný účet. Pro rok 2015 byl snížen limit pro výši ... Změny v ručení za DPH při platbě na neregistrovaný účet

Koho se týká povinná elektronická komunikace s finančním úřadem?

Změny v zákoně o daních přinesly pro rok 2015 povinnost pro podnikatele, kteří si zřídili datovou schránku, komunikovat s Finanční správou pouze elektronicky. Tato povinnost se vztahuje na podávání daňového přiznání ... Koho se týká povinná elektronická komunikace s finančním úřadem?

Jak určit místo plnění DPH

Určit místo plnění DPH u telekomunikačních služeb, elektronicky poskytovaných služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání s sebou nese spoustu otázek a nejasností. Problém pro podnikatele představuje zejména ... Jak určit místo plnění DPH

Možnost prominout penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně

Daňová správa může daňovému subjektu nově prominout penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Jednotlivé případy však budou posuzovány individuálně a je třeba splnit určitá kritéria. Jaká? Možnost ... Možnost prominout penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně

Zvýšení důchodů v roce 2015

V roce 2015 došlo díky vyhlášce č. 208/204 Sb. ke zvýšení důchodů. Zvyšují se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, a to od splátky splatné po dni 31. 12. 2014. Základní výměra vzrostla o 60 Kč ... Zvýšení důchodů v roce 2015

Sociální pojištění v roce 2015: nová výše záloh

Nový rok přinesl nové výše záloh na sociální pojištění v roce 2015. Průměrná mzda, dána vyhláškou MPSV s číslem 208/2014 Sb., pro rok 2015 činí 26 611 Kč. Z ní vyplývají redukční hranice pro výpočet důchodů v roce ... Sociální pojištění v roce 2015: nová výše záloh

Snížení administrativní zátěže živnostníků v roce 2015

Novela živnostenského zákona, která vstoupila v platnost dne 1. 1. 2015, přinesla snížení administrativní zátěže živnostníků. Snížení administrativy se týká opětovného ohlašování živnosti a podávání žádosti o koncesi. Od ... Snížení administrativní zátěže živnostníků v roce 2015

Bydliště živnostníků zmizelo z živnostenského rejstříku

Díky novele živnostenského zákona ve veřejné části živnostenského rejstříku od 1. 1. 2015 nenajdeme údaje o bydlišti či adrese trvalého pobytu živnostníka. Ty jsou nově k dispozici pouze v neveřejné části, ve které se ... Bydliště živnostníků zmizelo z živnostenského rejstříku

Zákon o inspekci práce přinese v roce 2015 vyšší pokuty

  Novela zákona o zaměstnanosti zavádí od ledna 2015 změny v zákoně o inspekci práce. Nejvýraznější z nich uvádíme ve stručném přehledu: Novinkou je ustanovení, které uvádí, že zaměstnavatel, jenž nezajistí ... Zákon o inspekci práce přinese v roce 2015 vyšší pokuty

Změny v zákoně o zaměstnanosti v roce 2015

Od ledna 2015 začnou platit změny, které v zákoně o zaměstnanosti přinese novela zákona o zaměstnanosti číslo 136/2014 Sb. Uvádíme zde výběr nejvýraznějších změn v zákoně o zaměstnanosti: Osoby zdravotně znevýhodněné ... Změny v zákoně o zaměstnanosti v roce 2015

Poptávkový formulář