Kontaktujte nás

Změna minimální a zaručené mzdy v roce 2016

V roce 2016 se změní výše minimální i zaručené mzdy. Od 1. ledna totiž nabude účinnosti nařízení vlády, které mění nařízení o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy. Dojde tak ke vzrůstu minimální mzdy, ale hlavně nárůstu minimálních tarifů mzdy zaručené. Dopad na zaměstnavatele tak bude podstatně vyšší. Zda z tohoto důvodu dojde k propouštění či snižování úvazků ukáže až čas, pravděpodobně se tomu tak ale nestane.

Účelem změny je zvýšení minimální mzdy ze současných 9200 Kč na 9900 Kč. Současně se zvýší základní hodinová sazba z 55 Kč na 58,7 Kč. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru nebo právních vztazích založených dohodou o provedení práce či dohodou o provedení činnosti.

Minimální a zaručená mzda vzroste také zaměstnancům s omezeným pracovním uplatněním. Základní sazba minimální měsíční mzdy bude 9300 Kč namísto současných 8000 Kč, minimální hodinová sazba pak vzroste na 55,10 Kč ze současných 48,10 Kč. Zaměstnavatelé však mohou zaměstnance s omezeným pracovním uplatněním odměňovat i nižší sazbou minimální a zaručené mzdy. Nejnižší úrovně jsou odstupňovány dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.

Obdobně jsou dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti odstupňovány také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda. Musí odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené.

V případě kratší stanovené týdenní pracovní doby je třeba přepočítat hodinovou mzdu příslušným koeficientem. Dále je procentem ze základní sazby minimální mzdy stanoven také příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář