Kontaktujte nás

Společnosti v zahraničí, offshore

Ve spolupráci s našimi zahraničními delegáty společnost BUSINESS CENTRUM s.r.o.

Vám nabízí prodej ready-made společnosti v zahraničí:

  1. Polsko,
  2. Slovensko
  3. offshore (daňové ráje)

Jedná se o společnost založenou v zemi, která při splnění určitých podmínek nebo na základě speciálního zákona upouští od zdanění příjmu této společnosti a většinou také od požadavku na předkládání daňového přiznání a auditu. Některé země, jako například Kypr nebo Maďarsko, zdaňují offshore společnosti velice nízkou nikoli však paušální daní. Standardně je společnost vlastněna akcionáři a řízena ředitelem(-li). Pro zajištění ochrany identity skutečného vlastníka se často používají jmenovaní (nominee) akcionáři a ředitelé. Osoba skutečného vlastníka tak zůstává v utajení pro jakoukoli třetí osobu mimo společnost. Skutečný vlastník vykonává svá vlastnická práva na základě POA (Power of Attorney). Tato plná moc mu umožní jednat jménem společnosti, otevírat a spravovat bankovní účty vedené na jméno společnosti a podobně.

Proč mít společnost v zahraničí?

Důvody pro založení společnosti v zahraničí mohou být různé, kromě expanze společnosti na nové trhy mohou být motivem také daňové výhody, snaha o zajištění anonymity vlastnictví, ale také na rozdíl od České republiky stabilní právní prostředí a celkově nižší administrativní náročnost podnikání. Offshore společnosti se proto mnohdy zakládají i na některých exotických lokalitách, ve kterých se bez spolupráce ze specialisty znalými místních specifik nevyhnete problémům, ztrátě času a někdy i financí.

Založení společnosti v zahraničí s naší pomocí je naproti tomu zcela jednoduché, rychlé a bezpečné. Navíc, ve většině uvedených lokalit jsou k dispozici rovněž námi založené ready-made společnosti.

Poptávkový formulář