Kontaktujte nás

Založení s.r.o. na míru, zakládání společnosti Praha

Nabízíme profesionální zakládání společností na základě konkrétního požadavku klienta do cca 14 pracovních dnů. Právní a administrativní kroky k zakládání společnosti činíme Vaším jménem, na základě plné moci, a vyvíjíme maximální úsilí k bezproblémovému zápisu do obchodního rejstříku.

V ceně založení společnosti s ručením omezeným (založení s.r.o.) je zahrnuto:

  1. příprava potřebné dokumentace nutné k založení společnosti
  2. zajištění notáře a pomoc s přípravou společenské smlouvy
  3. ověření podpisů zakladatele na všech dokumentech
  4. zastoupení před správními úřady (živnostenský úřad, finanční úřad)
  5. ohlášení živností a vyzvednutí živnostenských listů
  6. přihlášení společnosti k dani z příjmu (v rámci Hlavního města Prahy)
  7. úhrada povinných úředních poplatků
  8. 100% jistota zápisu firmy na klíč do OR
  9. pomoc při založení bankovního účtu a složení základního kapitálu společnosti

Klient skládá základní kapitál v minimální výši 200 000,- Kč na bankovní účet Vaší nově zakládané s.r.o. ze svých finančních prostředku.

založení s.r.o. na míru19 500,- Kč
+ složení základního kapitálu v minimální výši 200.000,- Kč
na bankovní účet Vaší nově zakládané s.r.o.

 

 

Nezávazná poptávka - prodej a založení společnosti, virtuální kancelář
Poptávkový formulář