Kontaktujte nás

Kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin

Od roku 2016 se zásadně změní zákon o účetnictví. Přinese zejména novou kategorii účetních jednotek a upraví vedení jednoduchého účetnictví. Dále se dočkáme kategorizace konsolidačních skupin, definice subjektu veřejného zájmu, zavedení nové terminologie a povinnosti sestavovat zprávu o platbách vládám.

Kategorizace účetních jednotek

Kategorizace účetních jednotek bude rozlišovat podniky. Jedná se o mikro, malé, střední a velké podniky. Zařazení podniku do kategorie bude naprosto zásadní, neboť například podniky z kategorie mikro a malé budou osvobozeny od povinnosti zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Zařazení se bude řídit dosažením či překročením alespoň dvou ze tří kritérií.

Nové rozdělení účetních jednotek do čtyř kategorií bude následující:

Mikro účetní jednotka – nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií.

 • aktiva celkem 9 000 000 Kč
 • čistý obrat 18 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 10

Malá účetní jednotka – nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií.

 • aktiva celkem 100 000 000 Kč
 • čistý obrat 200 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 50

Střední účetní jednotka – nepřekračuje alespoň dvě ze tří kritérií.

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 250

Velká účetní jednotka – překračuje alespoň dvě ze tří kritérií.

 • aktiva celkem 500 000 000 Kč
 • čistý obrat 1 000 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 250

Kategorizace konsolidačních skupin

Se změnou zákona o účetnictví se budou rozlišovat konsolidační jednotky. Zařazení do dané skupiny bude opět záviset na dosažení či překročení alespoň dvou ze tří stanovených kritérií.

Budou rozlišovány následující konsolidační skupiny:

 • malé konsolidační skupiny – nemusí povinně sestavovat konsolidovanou účetní závěrku
 • ostatní konsolidační skupiny – povinně sestavují povinně konsolidovanou účetní závěrku

Malá konsolidační skupina nepřekračuje dvě z těchto tří kritérií:

 • aktiva celkem 100 000 000 Kč
 • čistý obrat 200 000 000 Kč
 • průměrný počet zaměstnanců 50

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář