Kontaktujte nás

Koho se týká kontrolní hlášení

V lednu 2016 začala platit povinnost podávat kontrolní hlášení. Ta se obecně týká plátců DPH, ale ne všech.

Kontrolní hlášení budou muset podávat plátci, kteří:

  • uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijali úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytli úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění
  • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijali zprostředkovatelskou službu, uskutečnili dodání investičního zlata osvobozeného od daně, nebo investiční zlato vyrobili nebo zlato přeměnili na investiční zlato

Kontrolní hlášení naopak nemusejí podávat:

  • identifikované osoby
  • osoby, které nejsou plátci

Kontrolní hlášení nemusejí podávat i někteří plátci DPH, a to ti, kteří:

  • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
  • neuskutečnili za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídili zboží z jiného členského státu

Kdy podat kontrolní hlášení

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení každý měsíc, nejpozději do 25. dne následujícího měsíce. Nezáleží přitom na tom, zda je jejich zdaňovací období měsíční nebo čtvrtletní. Naopak fyzické osoby podávají kontrolní hlášení dle jejich zdaňovacího období. Pokud je měsíční, podávají kontrolní hlášení každý měsíc, jinak kontrolní hlášení podávají jednou za čtvrt roku.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář