Kontaktujte nás

Jak určit místo plnění DPH

Určit místo plnění DPH u telekomunikačních služeb, elektronicky poskytovaných služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání s sebou nese spoustu otázek a nejasností. Problém pro podnikatele představuje zejména prokázání, do jaké země směřují jejich služby. Od roku 2015 se totiž nově tyto služby zdaňují v zemi, ve které má koncový zákazník trvalé bydliště nebo kde se nejčastěji zdržuje.

Pokud má zákazník takových míst více nebo se obvykle zdržuje jinde než v místě svého trvalého bydliště, podnikatel by měl odvádět DPH v místě obvyklého pobytu zákazníka.

V případě, že není s jistotou možné určit místo pobytu zákazníka, může pomoci Prováděcí nařízení rady EU č. 1042/2013, které stanovuje tzv. domněnky. V případě služeb poskytovaných:

  • v situacích, kdy je vyžadována přítomnost zákazníka (v telefonní budce, internetové kavárně, přes wi-fi hot spot atd.) je zákazník usazen na tomto místě.
  • prostřednictvím pevné linky je zákazník usazen v místě, kde je pevná linka instalována
  • prostřednictvím dekodéru je zákazník usazen v zemi umístění dekodéru či podobného zařízení
  • prostřednictvím mobilních sítí je zákazník usazen v zemi, která odpovídá mezinárodnímu směrovému kódu jeho SIM karty

Pokud podnikatel podle uvedených domněnek stále nemůže stanovit místo pobytu příjemce služby, lze využít dva důkazy o zákazníkovi (například IP adresa, fakturační adresa, bankovní údaje či jiné podobné informace), které si neprotiřečí.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář