Kontaktujte nás

Možnost prominout penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně

Daňová správa může daňovému subjektu nově prominout penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Jednotlivé případy však budou posuzovány individuálně a je třeba splnit určitá kritéria. Jaká?

Možnost prominout daňovým subjektům příslušenství daně má finanční správa od 1. 1. 2015. Žádat o prominutí penále lze tedy pouze v případě, bylo-li oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. 1. 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje. Žádost o prominutí úroků z prodlení nebo úroků z posečkané daně lze pak podat pouze tehdy, vznikl-li úrok od 1. 1. 2015.

Pro zvýšení šance na úspěch je doporučeno podat žádost o odpuštění příslušenství daně ke dni, kdy je uhrazena daň, ke které se příslušenství vztahuje. Žádost o prominutí penále musí být v každém případě podána nejpozději do tří měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže.

Žádost o prominutí příslušenství daně ovšem není úplně zadarmo. V případě, že se žádost vztahuje k částce vyšší než 3000 Kč, je třeba uhradit správní poplatek ve výši 1000 Kč. Pokud je částka nižší jak 3000 Kč, správní poplatek se neplatí.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář