Kontaktujte nás

Smlouva o výkonu funkce v obchodní korporaci

I přes nedávné rozhodnutí soudu i nadále panují nejasností ohledně souběhu výkonu funkce s pracovním poměrem. Do roku 2013 byl souběh výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace s výkonem této funkce v pracovním poměru výslovně povolen. V nové právní úpravě však toto pravidlo není zahrnuto. Podle názoru ministerstva spravedlnosti je tak tento souběh nepřípustný, jelikož takový pracovněprávní poměr postrádá svůj důvod. Pro tutéž činnost nemohou být uzavřeny dvě smlouvy. Dalším argumentem je fakt, že takový pracovněprávní poměr postrádá základní znak pracovního práva, protože člen statutárního orgánu obchodní korporace je svým vlastním nadřízeným. Na druhou stranu jiní právníci podotýkají, že nová právní úprava žádný výslovný zákaz neuvádí.

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu se v praxi nazývá „manažerskou smlouvou“. Smlouva vymezuje práva a povinnosti obou stran a také poskytování odměn za výkon této funkce. Základním požadavkem platnosti smlouvy je její písemná forma, ve které je uzavřena. Smlouvu schvaluje nejvyšší orgán společnosti a jejím obsahem může být cokoliv nad rámec běžných práv a povinností. Může obsahovat například údaje o pracovní době, pracovních cestách, dovolené, neplaceném volnu, zákazu konkurenční činnosti apod. Smlouva rovněž ovlivňuje poskytování odměn.

  • Vymezuje všechny složky odměn, které členovi orgánu mohou náležet
  • Určuje výši odměn a způsob jejich výpočtu
  • Určuje pravidla pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku
  • údaje o výhodách spočívajících v převodu účastnických cenných papírů

Z výše uvedeného vyplývá, že odměn může být více (nárokových a nenárokových). Mohou být určeny pevnou částkou či popsaným způsobem výpočtu. Smlouva ustanovuje také benefity jako využívání služebního automobilu, telefonu, počítače k soukromým účelům a další.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář