Kontaktujte nás

Snížení administrativní zátěže živnostníků v roce 2015

Novela živnostenského zákona, která vstoupila v platnost dne 1. 1. 2015, přinesla snížení administrativní zátěže živnostníků. Snížení administrativy se týká opětovného ohlašování živnosti a podávání žádosti o koncesi.

Od začátku letošního roku nemusí ohlašovatel živnosti či žadatel o koncesi při dalším ohlašování živnosti či podávání žádosti o koncesi dokládat dokumenty, které už předložil při předchozím ohlašování živnosti. Mezi takové dokumenty patří vysvědčení, doklad o praxi, souhlas vlastníka s umístěním sídla na určité adrese a další.

Novela zákona mimo snížení administrativní zátěže živnostníků přinesla také odstranění údaje o bydlišti či adrese trvalého pobytu živnostníka z veřejné části živnostenského rejstříku.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář