Kontaktujte nás

Jak v roce 2016 zdanit autorský honorář

Pravidla pro zdanění autorského honoráře se několikrát měnila, proto přinášíme přehled pro rok 2016. Jak zdanit autorský honorář? Záleží na výši příjmů, které autor dostal od jednoho plátce.

Autorským honorářem se odměňuje literární a jiné umělecké či vědecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Nezáleží přitom na jeho podobě, rozsahu, účelu ani významu. Typicky jde o díla vyjádřená písmem, díla hudební, dramatická, fotografická, audiovizuální a další.

Pod deset tisíc korun

Jak již bylo řečeno, způsob zdanění autorského honoráře se liší podle toho, jaké výše dosahuje příjem od jednoho plátce. Pokud příjem nepřekročí 10 000 Kč za měsíc, pak se už u plátce zdaní 15% srážkovou daní. Zdravotní a sociální pojištění se z takového příjmu neplatí. Pokud ale máte daný měsíc příjem pouze z autorského honoráře a zároveň za vás zdravotní pojištění neplatí stát, musíte se coby osoba bez zdanitelných příjmů do 8 dní nahlásit na zdravotní pojišťovně a zdravotní pojištění zaplatit. Zdravotní pojištění se platí vždy do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Jinými slovy u autorského honoráře nepřesahujícího částku 10 000 Kč za měsíc od jednoho plátce už nemusíte řešit daňové přiznání. Nevýhodou zůstává, že příjmy z autorských honorářů, které jsou zdaněné srážkovou daní, již na konci roku nelze uvést do daňového přiznání, a tak získat zaplacenou daň či její část zpět.

Autorské honoráře od roku 2015 podléhají dani z přidané hodnoty (DPH). Tato novinka se však týká pouze plátců DPH, neplátců se nijak nedotkne.

Nad deset tisíc korun

Odlišná je situace v případě, že autorský honorář přesáhne od jednoho plátce během kalendářního měsíce částku 10 000 Kč. V takovém případě je považován za samostatnou výdělečnou činnost a autor musí po skončení kalendářního roku podat daňové přiznání a také přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Autor sice nepotřebuje živnostenské oprávnění, protože jde o činnost podle autorského zákona, ale musí se zaregistrovat k dani z příjmů na finančním úřadě a také se jako osoba samostatně výdělečně činná nahlásit na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

Autor s autorským honorářem nad 10 000 Kč tedy provádí vše stejně jako ostatní OSVČ. To také znamená, že může využít výdajový paušál, a to ve výši 40%. Současně i pro autory platí, že daňové přiznání nemusejí podávat, pokud příjmy v daném kalendářním roce nepřekročily hranici 15 tisíc korun.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář