Kontaktujte nás

Na nezaplacené faktury platí bankovní záruky

Chcete-li snížit podnikatelské riziko a vyhnout se nezaplaceným fakturám či práci neodvedené v požadované kvalitě či rozsahu, můžete využít bankovní záruky. Jde o jeden z bankovních produktů, který dnes patří mezi nejužívanější zajišťovací nástroje.

Bankovní záruka je druh úvěru, při kterém banka neposkytuje peníze, ale slouží k zajištění závazků plynoucích ze smluv mezi obchodními partnery. Banky se tak zaručují za své klienty, že splní své závazky. Využijete-li bankovní záruku, jste spolehlivým obchodním partnerem a můžete si vyjednat také výhodnější kontrakt, protože vaši klienti mají jistotu, že obdrží kvalitní výsledek.

Nejen pro střední a velké firmy

Bankovní záruka je vhodná nejen pro střední a velké firmy. Hodí se všem typům podnikatelů od fyzických osob po právnické. Jen v roce 2015 bylo poskytnuto téměř 2000 těchto záruk, fyzické osoby z toho představují přibližně 15%.

Bankovní záruky platební a neplatební

Bankovní záruky lze rozdělit na dva základní typy:

  • Platební bankovní záruky – banky se zaručují za provedení peněžního plnění odběratelem. Jedná se o nezaplacené faktury, splácení úvěrů, leasing, zaplacení spotřební daně nebo třeba směnky.
  • Neplatební bankovní záruky – banka ručí za kvalitu provedených prací dodavatelem. Jde o tzv. kauční záruku, která ručí za náležité provedení kontraktu. Lze objednat také záruku za vrácení platby předem.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář