Kontaktujte nás

Zájem o nemocenské pojištění u osob samostatně výdělečně činných

V tomto článku přinášíme statistické údaje o počtu OSVČ, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění, a zamyšlení nad těmito čísly. Celý článek, kde naleznete podrobnější informace, vyšel před časem na serveru Kurzy.cz.

Začneme tím, kolik je v České republice osob samostatně výdělečně činných. Údaj platný ke dni 31. 3. 2015 uvádí celkem 964 520 OSVČ, z čehož 576 911 vykonává samostatně výdělečnou činnost jako hlavní a 387 609 naopak jako vedlejší. Zatímco zálohy na důchodové pojištění platilo celkem 661 967 OSVČ, v případě nemocenského pojištění to bylo pouze 87 134. To tedy znamená, že zájem o nemocenské pojištění mělo pouze 9 % osob vykonávajících samostatně výdělečnou činnost.

Následují spekulace o tom, zda je dobrovolné nemocenské pojištění pro OSVČ skutečně výhodné či nikoliv. Pojištění totiž činí 115 Kč, které OSVČ musí každý měsíc zaplatit. Je-li pak dotyčný nemocný, od 15. dne nemoci dostane každý den 89 Kč. Pokud by se částka vyplácela například už od 4. nebo dokonce 1. dne nemoci, zájem o nemocenské pojištění by jistě vzrostl. Lze ale přepokládat, že vzhledem k vyššímu zájmu, a tedy vyšším výdajům na nemocenská pojištění by se zvýšily i částky, které si pojištěnec musí hradit, a tudíž reálné zvýšení zájmu o nemocenské pojištění opět zůstává otázkou.

Zajímavá je také úvaha o tom, kolik zaměstnanců by si platilo státní nemocenské pojištění, kdyby pro ně bylo dobrovolné. V Chile se například ukázalo, že více než 90% obyvatel se rozhodlo státní systém opustit a nahradilo jej za soukromé účty. Současně zavedení povinného nemocenského pojištění pro OSVČ by u nás znamenalo, že většina OSVČ by byla pojištěna proti své vůli.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář