Kontaktujte nás

V daňovém přiznání je třeba uvést i příjmy osvobozené od daně

V daňovém přiznání je nově třeba uvést i příjmy osvobozené od daně. Jde o příjmy nad pět milionů korun. Právě ty musíte Finančnímu úřadu nahlásit. Pokud tak neučiníte, hrozí vám tučná pokuta.

Přehled nejdůležitějších příjmů nad pět milionů korun, které je třeba v daňovém přiznání uvést:

 • Příjmy z nemovitosti
 • Příjmy z hmotných movitých věcí
 • Přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy
 • Výnos z prostředků rezerv
 • Příjem v podobě ceny z veřejné, sportovní nebo reklamní soutěže a ocenění v oblasti kultury
 • Příjem v podobě náhrady nebo úplaty v souvislosti s nápravou majetkových křivd, příplatku k důchodu, úroku ze státního dluhopisu
 • Příjem získaný ve formě dávky nebo služby z pojištění
 • Příjem v podobě stipendia, podpory z prostředků fundace, spolku nebo odborové organizace
 • Kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů
 • Plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby
 • Plnění z vyživovací povinnosti
 • Příspěvek fyzické osobě poskytovaný v rámci stavebního spoření
 • Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, kraje a dalších
 • Příjem plynoucí z odpisu dluhu při reorganizaci nebo při oddlužení
 • Kursový zisk při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně
 • Náhrada pobytových výloh nebo příspěvek na pobytové výlohy poskytované orgány Evropské unie

Více se dočtete na serveru Kurzy.cz, kde najdete také další příjmy, které je třeba v daňovém přiznání uvést.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář