Kontaktujte nás

Reverse charge se bude vztahovat také na dodání plynu a elektřiny

Mechanismus přenesení daňové povinnosti spočívající v tom, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce, se rozšiřuje na další zboží a služby. Nově se bude vztahovat také na dodání plynu a elektřiny. Tento návrh byl vládě předložen Ministerstvem financí a vláda ho schválila. Ministr financí tak reagoval na zjištění, že k daňovým únikům zaměřeným na zneužití odpočtu daně dochází i u dodávek tohoto zboží.

Reverse charge zamezuje podvodům, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář