Kontaktujte nás

Koho se týká povinná elektronická komunikace s finančním úřadem?

Změny v zákoně o daních přinesly pro rok 2015 povinnost pro podnikatele, kteří si zřídili datovou schránku, komunikovat s Finanční správou pouze elektronicky.

Tato povinnost se vztahuje na podávání daňového přiznání včetně dodatečného podání, příloh a hlášení, přihlášky k registraci DPH, žádosti o zrušení registrace a oznámení o změně registračních údajů.

Povinnost komunikovat s úřadem prostřednictvím datové schránky má:

  • právnická osoba, která je plátcem DPH
  • fyzická osoba, která je plátcem DPH a přesáhne zákonem stanovený obrat 6 milionů Kč za 12 předcházejících kalendářních měsíců
  • fyzická osoba, která je plátcem DPH a je zákonem povinná činit podání elektronicky, nebo identifikovaná osoba splňující podmínky podle § 72 odstavce 4 daňového řádu

Datová zpráva se podává:

  • prostřednictvím Daňového portálu (musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem)
  • prostřednictvím Daňového portálu bez elektronického podpisu (podání se musí do 5 dnů ohlásit správci daně)
  • prostřednictvím datové schránky

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář