Kontaktujte nás

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2016

Jako každý rok i letos došlo k mírným změnám týkajících se záloh na sociální a zdravotní pojištění. Změnila se totiž průměrná mzda pro rok 2016. Ta se zastavila na hodnotě 27 006 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění v případě samostatné výdělečné činnosti hlavní činí nyní 1972 Kč oproti původním 1943 Kč. Došlo tedy ke zvýšení o 29 Kč. V případě samostatné výdělečné činnosti vedlejší je minimální výše záloh stanovena na 789 Kč oproti dřívějším 778 Kč.

Zaměstnanci s měsíčním příjmem menším než 2500 Kč, nebudou dále účastni nemocenského ani důchodového pojištění. Ze současných 5000 Kč se nemění ani minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ.

Co se týče záloh na zdravotní pojištění, minimální vyměřovací základ se zvyšuje o 26 Kč. Pro rok 2016 tak činí 1823 Kč.

Na závěr připomeňme, že došlo také ke zvýšení minimální mzdy, a to na částku 9900 Kč. Od té se odvozuje mimo jiné platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. Ta vzrostla na 1337 Kč.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář