Kontaktujte nás

Každý pracovní stroj bude muset mít povinné ručení

Povinné ručení budou muset mít nejpozději od příštího jara i pracovní stroje, což pro stavaře a zemědělce znamená zvýšení ročních nákladů o tisíce korun. Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byla připravena ministerstvem financí na základě rozhodnutí Soudního dvora EU.

V ČR platí povinnost sjednat povinné ručení, která se vztahuje pouze na vozidla provozována na veřejných pozemních komunikacích. Vozidla, která na veřejných komunikacích provozována nejsou, povinné ručení mít nemusí, což je ale v rozporu se směrnicí EU. Problém pak nastává, pokud takové nepojištěné vozidlo způsobí škodu.

S novelou výše zmíněného zákona se povinnost mít sjednané povinné ručení rozšíří i na vozidla provozovaná mimo veřejné pozemní komunikace. Jde o všechna motorová a jejich přípojná vozidla. Pojištění se tedy bude vztahovat na zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, samojízdné a přípojné pracovní stroje, nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou. Povinnosti pojistky se majitelé vozidel mohou vyhnout pouze tak, že vozidla umístí na veřejně nepřístupné místo a provedou opatření zabraňující užití těchto vozidel.

Protože pro podnikatele novela znamená nové povinnosti a také výdaje, bude možné si o výdaje za placení pojistného snížit základ daně z příjmů.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář