Kontaktujte nás

Režim reverse – charge a jeho další rozšíření

Vláda schválila rozšíření režimu reverse – charge o další položky. K tomuto rozšíření došlo od 1. července tohoto roku a další položky přibydou už v září.

Režim reverse – charge slouží k přenesení daňové povinnosti z plátce plnění na příjemce. Povinnost přiznat daň má tak nikoliv dodavatel, ale odběratel. Tento režim se uplatňuje u vybraného zboží a služeb, které stanovují právní předpisy.

K rozšíření režimu reverse – charge došlo už letos v dubnu, odkdy platí přenesená daňová povinnost na dodání mobilních telefonů, tabletů, laptopů, herních konzolí a zařízení s integrovanými obvody, a to v případě, že celková částka základu daně dodávaného zboží překročí 100 000 Kč.

Od začátku července tohoto roku pak došlo k rozšíření přenesené daňové povinnosti o veškeré komodity uvedené pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12 – obiloviny a technické plodiny. I v tomto případě se režim reverse- charge uplatňuje jen tehdy, pokud celková částka překročí 100 000 Kč.

K dalšímu rozšíření režimu reverse – charge o nové položky navíc dojde už letos v září, kdy do vybraného zboží přibyde také cukrová řepa, a následně v lednu 2016, kdy bude režim reverse – charge rozšířen na dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář