Kontaktujte nás

Finanční zpravodaj číslo 5/2016

Nový Finanční zpravodaj číslo 5/2016 je opět k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí. Abychom vás nalákali, přinášíme vám obsah tohoto čísla, obdobně jako jsme vás informovali i o předchozích čtyřech vydáních tohoto roku.

Finanční zpravodaj číslo 5/2016

12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)

13. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tisková oprava

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář