Kontaktujte nás

Firmy pravidelně nezveřejňují účetní závěrky

Podle § 21a zákona o účetnictví jsou osoby zapsané v obchodním rejstříku povinny zveřejňovat účetní závěrky. Řada firem tuto zákonnou povinnost přesto porušuje. Úřady to totiž nekontrolují.

Z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau vyplývá, že více než polovina firem pravidelně nezveřejňuje účetní závěrky. A to i přesto, že jim za to hrozí pokuta. Úřady se totiž kontrolami nenamáhají. Současně také platí, že velké rozdíly panují mezi firmami v jednotlivých krajích s tím, že nejzodpovědnější jsou firmy v kraji Královehradeckém.

Jde o 52% firem, které účetní závěrky chronicky nezveřejňují. Právě v Královehradeckém kraji ji však mezi lety 2009 až 2013 alespoň jednou zveřejnilo 74% firem. Na druhém místě se umístil Jihočeský kraj s celkem 64% a následoval kraj Vysočina s 62%. Vůbec nejhůře k zákonné povinnosti zveřejňovat účetní závěrky přistupují firmy z Prahy, kde jich ve výše zmíněných letech účetní závěrky alespoň jednou zveřejnilo pouhých 42%.

Velké rozdíly panují také mezi jednotlivými obory. V odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla zveřejnilo účetní závěrku alespoň jednou 84% společností. V oboru peněžnictví a pojišťovnictví to bylo 63% a v odvětví těžba a dobývání 61%. Naopak nejhůře k zákonné povinnosti přistupují společnosti z odvětví obchod. Alespoň jednou účetní závěrku zveřejnilo pouze 42% firem z tohoto oboru.

Přesto se zdá, že se situace s účetními závěrkami postupně zlepšuje. Zveřejňování účetních závěrek zvyšuje transparentnost podnikání a společnosti díky nim mohou odhadnout rizikovost obchodního partnera a spolehlivost jeho plateb či dodávek.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář