Kontaktujte nás

Konec místní příslušnosti u daňových kontrol už v roce 2016

Ministerstvo financí navrhuje zrušení místní příslušnosti u daňových kontrol, od čehož si slibuje účinnější boj proti daňovým únikům. Firmu se sídlem v Praze by tak mohl kontrolovat i finanční úřad z Brna. Tento zákon by mohl začít platit už od 1. července 2016.

Finanční úřady jsou v kontrolní činnosti momentálně limitovány místní působností. Nemohou tak kontrolovat subjekty po celé republice. Na firmy, které tak formálně přesídlí do jiného města, aby snížily pravděpodobnost daňové kontroly, jsou v současné době krátké. To by se ale už brzy mohlo změnit.

Hlavním cílem předloženého zákona je odstranění limitu místní příslušnosti finančních a celních úřadů. Nově by se tak zavedla celostátní působnost finančních a celních úřadů, která by se však vztahovala pouze na vyhledávací činnosti a kontrolní postupy (zejména postupy k odstranění pochybností a daňové kontroly). Například kompetence k vedení daňového řízení a stanovení daně tak zůstane nezměněna.

Novinky by se měly dotknout následujících institutů daňového práva procesního:

  • Místní příslušnost správce daně
  • Možnost správce daně provádět úkony mimo obvod své územní působnosti
  • Možnost správce daně dokončit daňovou kontrolu po změně místní příslušnosti
  • Sídlo daňového subjektu
  • Delegace
  • Dožádání
  • Provádění vyhledávací činnosti správcem daně bez dožádání

Odstranění limitu místní příslušnosti by mělo pomoci především u správy daně z přidané hodnoty, kde je místní příslušnost pro daňovou kontrolu výrazným limitem. Současně doplňme, že navrhované novinky navazují již na předchozí změny, podle nichž se podnikatelé nemohou odvolat proti tzv. delegaci, tedy daňovému vystěhování.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář