Kontaktujte nás

Technická realizace Elektronické evidence tržeb

Dnes bychom vás rádi informovali o tom, jakým způsobem je zabezpečena elektronická evidence tržeb.

Zabezpečení se skládá z řady částí, přičemž ty hlavní můžeme rozdělit do dvou oblastí – přijetí a zpracování údajů z účtenek, a dále zabezpečení daňových procesů Finanční správy.

Z hlediska náročnosti je důležitá první z uvedených oblastí. Na zabezpečení provozu této části se bude významně podílet státní podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

Druhá oblast bude integrována do stávajícího daňového systému. To bude zabezpečeno v jednacím řízení bez uveřejnění, a to zejména z důvodu technické a technologické návaznosti na již existující moduly automatizovaného daňového informačního systému (ADIS). Nejde o vytvoření zcela nového modulu v rámci již existujícího daňového systému, ale o rozšíření toho, který se již v systému nachází.

ADIS byl pořízen v roce 1992. Ministerstvo finanční nyní činí kroky k přesoutěžení tohoto systému tak, aby byl plně transparentní a v budoucnu bylo možné jednotlivé upgrady tohoto systému řešit formou otevřeného výběrového řízení.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář