Kontaktujte nás

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v roce 2016

Jaký je rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti? Jak se daní příjem z těchto dohod a kdo musí platit odvody na sociální a zdravotní pojištění? To vám přinášíme v jediném přehledu.

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnanců, u každého však smíte pracovat pouze 300 hodin za rok. Za práci musíte dostávat alespoň minimální mzdu, tedy 58,70 Kč na hodinu.

Pokud vaše měsíční odměna nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně, neplatíte zdravotní ani sociální pojištění. Stejné je to v případě, že na DPP pracujete u více zaměstnavatelů současně. Pokud jste v daném měsíci měli příjem pouze z dohody o provedení práce a neplatí za vás zdravotní pojištění stát, musíte se jako osoba bez zdanitelných příjmů přihlásit na zdravotní pojišťovnu a pojištění zaplatit.

Co se týče zdanění příjmu z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč měsíčně, existují dvě možnosti. Pokud nepodepíšete prohlášení k dani, zaměstnavatel z vašeho příjmu odečte 15% srážkovou daň. Příjem později můžete uvést v daňovém přiznání. Pokud si během roku celkově vyděláte málo, daň dostanete zpět. Pokud prohlášení k dani podepíšete (každý měsíc tak můžete učinit pouze u jednoho zaměstnavatele), zaměstnavatel také odečte 15% daň, ale uplatní slevy, na které máte nárok.

Překročí-li váš příjem z dohody o provedení práce 10 000 Kč za měsíc, zaměstnavatel strhává 15% zálohu na daň, a to ze super hrubé mzdy. Zaměstnavatel tak za vás odvádí také platby na sociální a zdravotní pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti

V případě dohody o pracovní činnosti můžete u každého zaměstnavatele pracovat klidně více než 300 hodin za rok, v průměru ale ne více než polovinu pracovní doby (20 hodin). Minimální mzda platí stejně jako u dohody o provedení práce, je tedy aktuálně 58,70 Kč na hodinu.

Z příjmu menšího než 2 500 Kč za měsíc neplatíte sociální ani zdravotní pojištění. Pokud však daný měsíc nemáte jiný příjem a není za vás plátcem stát, musíte se přihlásit na zdravotní pojišťovně a zdravotní pojištění zaplatit. Z příjmu alespoň 2 500 Kč za měsíc sociální a zdravotní pojištění platíte.

Příjem z dohody o pracovní činnosti se daní stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru. Je tedy snížen o 15% zálohu na daň. Pokud podepíšete prohlášení k dani, uplatní se daňová zvýhodnění, na která máte nárok.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář