Kontaktujte nás

Bydliště živnostníků zmizelo z živnostenského rejstříku

Díky novele živnostenského zákona ve veřejné části živnostenského rejstříku od 1. 1. 2015 nenajdeme údaje o bydlišti či adrese trvalého pobytu živnostníka. Ty jsou nově k dispozici pouze v neveřejné části, ve které se nacházejí rovněž informace o pokutách a sankčních opatřeních uložených živnostenským úřadem nebo jinými správními orgány. Na druhou stranu pokud má živnostník identickou adresu trvalého bydliště, místa podnikání i provozovny, adresy ve veřejné části rejstříku zůstávají.

Ve veřejné části živnostenského rejstříku nyní najdeme:

  • Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení
  • Identifikační číslo osoby
  • Adresa provozovny a předmět podnikání, obor činnosti v případě živnosti volné
  • Datum zahájení, případně ukončení živnosti

Přestože novela vstoupila v platnost na začátku letošního roku, adresy kvůli neoficiálním rejstříkům, které nečerpají data pouze z oficiálního živnostenského rejstříku, z internetových vyhledávačů prozatím zcela nezmizely. Vyhledávače totiž zobrazují výsledky i rejstříků s neaktualizovanými údaji.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář