Kontaktujte nás

Jak opravit chybu v kontrolním hlášení

Plátci DPH mají od začátku roku 2016 povinnost podávat kontrolní hlášení. Nabízí se proto otázka, jakým způsobem postupovat v případě, že v kontrolním hlášení uděláte chybu.

Postup je v zásadě velice jednoduchý. Obdobně jako můžete podat daňové přiznání řádné, opravné a následné, můžete totéž udělat také v případě kontrolního hlášení. Běžně tedy podáváte řádné kontrolní hlášení. V případě, že později zjistíte chybu, podáváte buď opravné, nebo následné kontrolní hlášení. Opravné hlášení podáváte v případě, že ještě neuplynula doba, během které je možné kontrolní hlášení za dané období podat. Pokud tato doba už uplynula, podáváte následné kontrolní hlášení.

Napravit svoji chybu máte povinnost nejpozději do 5 pracovních dní od jejího zjištění. Stejně je tomu i v případě, že chybu objeví finanční úřad. Jako plátce máte 5 pracovních dní na to, abyste opravili nesprávné či doplnili neúplné údaje.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář