Kontaktujte nás

Pozor na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty

Finanční správa ČR upozorňuje, že obchodování s komoditami na energetických trzích (zejména s elektřinou a plynem) může být zatíženo podvodem na DPH. S odvoláním na tuto skutečnost proto doporučuje obezřetnost při uzavírání obchodních transakcí s těmito komoditami. Plátci daně by měli v rámci svých obchodů analyzovat možná rizika a přijmout všechna opatření dle zákona o DPH, a to tak, aby plnění, která přijímají nebo uskutečňují, nevedla k jejich případné spoluúčasti na daňovém podvodu. Finanční správa ČR v případě pochybností doporučuje uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně dle §109a zákona o DPH.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář