Kontaktujte nás

Finanční zpravodaj číslo 1/2016, 2/2016, 3/2016 a 4/2016

Na webových stránkách finanční správy naleznete první čtyři vydání Finančního zpravodaje pro rok 2016. Zpravodaj je vydávaný Ministerstvem financí a my vám přinášíme obsah jednotlivých vydání.

Finanční zpravodaj číslo 1/2016:

1. POKYN č. MF-6, kterým se ruší Pokyn D-349

2. Pokyn č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

3. Pokyn č. GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy

Finanční zpravodaj 1/2016 naleznete ke stažení zde. Můžete si ho stáhnout zdarma.

Finanční zpravodaj číslo 2/2016:

4. VYHLÁŠKA č. 347/2015 Sb. ze dne 10. prosince 2015, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

5. VYHLÁŠKA č. 5/2014 Sb. ze dne 2. ledna 2014, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj 2/2016 naleznete ke stažení zde. Můžete si ho stáhnout zdarma.

Finanční zpravodaj číslo 3/2016:

6. VYHLÁŠKA č. 367/2015 Sb. ze dne 16. prosince 2015, o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

7. Výklad § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání

8. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

9. Změna Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tisková oprava

10. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tisková oprava

Finanční zpravodaj 3/2016 naleznete ke stažení zde. Můžete si ho stáhnout zdarma.

Finanční zpravodaj číslo 4/2016:

11. Placení vybraných daní bezplatnou daňovou složenkou od 1. 3. 2016

Finanční zpravodaj 4/2016 naleznete ke stažení zde. Můžete si ho stáhnout zdarma.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář