Kontaktujte nás

Finanční správa provádí prověřování kontrolních hlášení

Většina plátců daně plní řádně své povinnosti, a tak Finanční správa nemusí přistupovat k žádnému prověřování a takovým plátcům děkuje. U některých plátců však analýza zjistila nesrovnalosti, které Finanční správa nyní musí prověřit.

Jednou z možností prošetření je zaslání výzvy k prověření nesrovnalosti. Plátce daně, který výzvu obdrží, má povinnost do pěti dní podat následné kontrolní hlášení. V opačném případě mu hrozí postih ve formě sankce až do výše 30 tisíc korun.

Druhou možností je, že správce daně telefonicky nebo e-mailem kontaktuje plátce a požaduje doložení dokladů k transakcím, u kterých byly zjištěny nesrovnalosti.

Oba dva zmíněné postupy jsou v souladu s platnou legislativou.

Aby nedocházelo k zatěžování plátců výzvami k podání následného kontrolního hlášení, Finanční správa doporučuje v prvních měsících po účinnosti kontrolního hlášení méně formální postup prověřování.

Finanční správa se snaží plátce včas upozornit na zjištěné nepřesnosti, aby se od sebe odlišily případy, kdy došlo k nesrovnalosti vlivem chybně vyplněných údajů plátcem a kdy jde naopak o krácení daně plátcem. Cílem je, aby se při dalším podání kontrolního hlášení chyby již nevyskytovaly.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář