Kontaktujte nás

Sociální pojištění v roce 2015: nová výše záloh

Nový rok přinesl nové výše záloh na sociální pojištění v roce 2015.

Průměrná mzda, dána vyhláškou MPSV s číslem 208/2014 Sb., pro rok 2015 činí 26 611 Kč. Z ní vyplývají redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2015.

  • Hlavní samostatně výdělečná činnost: V případě hlavní samostatně výdělečné činnosti se výše minimálních záloh na sociální pojištění zvýšila na 1 943 Kč. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pak činí 1 277 328 Kč.
  • Vedlejší samostatně výdělečná činnost: V případě vedlejší samostatně výdělečné činnosti vzrostla výše minimálních záloh na sociální pojištění na 778 Kč. Roční rozhodná částka se zvýšila na 63 865 Kč.
  • Výše minimálního nemocenského pojištění pro OSVČ se nezměnila.
  • Rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců se nezměnila.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář