Kontaktujte nás

Poradna - Ready-made společnosti

Ready-made společnost neboli předzaložená společnost

Ready-made je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému ... Ready-made společnost neboli předzaložená společnost

Komu se vyplatí přechod z podnikající fyzické osoby na s.r.o.

Pro některé profese bude výhodné přejít na podnikání formou s.r.o. a to zejména pro advokáty, daňové poradce, auditory nebo lékaře se soukromou praxí. Změna daňových, pojistných a dalších zákonů, známá jako „stabilizační balíček“ výrazně postihne – ... Komu se vyplatí přechod z podnikající fyzické osoby na s.r.o.

Ready made společnosti – buďte připraveni na start!

Máte skvělý nápad, který byste chtěli realizovat, ale máte strach ze začátku podnikání - dlouhé hodiny strávené na úřadech a výdaje, které Vám díky tomu doslova mizí mezi prsty. Celá věc může být ale jednodušší, než se na první pohled zdá, a to díky ... Ready made společnosti – buďte připraveni na start!

Jaké povinnosti na úřadech s sebou přináší vznik právnické osoby?

Plátce daně je povinen podat přihlášku na příslušný Finanční úřad nejpozději do 15 dnů od vzniku povinnosti srážet daň. Jedná se o daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí (v případě vlastnictví nemovitostí), daň ... Jaké povinnosti na úřadech s sebou přináší vznik právnické osoby?

Jak probíhá převod ready-made společnosti?

V rámci převodu ready-made společnosti je svolání a organizace valné hromady, na které probíhá odvolání a jmenování nového jednatele, je projednána případná změna názvu a sídla společnosti. Je podepsána zprostředkovatelská smlouva s prodejcem a ... Jak probíhá převod společnosti?

Kdo je statutární orgán společnosti?

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby - sdružení, spolku a podobně. Složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob určuje zákon, zakládací listina nebo stanovy. Statutárním orgánem může být jedna osoba ... Kdo je statutární orgán společnosti?

Rozdíl mezi s.r.o. a a.s.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.) jsou tzv. kapitálovými obchodními společnostmi, které jsou bezkonkurenčně nejvyužívanějšími formami podnikání v ČR. Kapitálové proto, že povinností společníků není osobní účast na ... Rozdíl mezi s.r.o. a a.s. - založení společnosti

4 věci, na které by jste si měli dát pozor při začátku podnikání

Představy, se kterými začínáte podnikat, se pak od reality často liší. Přinášíme čtyři věci, které vám nemusí při startu přijít na mysl a mohou vás zaskočit. Cash-flow Mít dostatek finanční hotovosti na pravidelné i nepravidelné provozní výdaje ... 4 věci, na které by jste si měli dát pozor při začátku podnikání

Typy společností

Podnikat se dá jaká osoba samostatně výdělečně činná či jako akciová společnost. Správně zvolená forma podnikání může ušetřit hodně času stráveného na úřadech, peníze i starosti v budoucnu. Správný výběr formy podnikání závisí na řadě skutečností. ... Typy společností - s.r.o., a.s., osobní společnosti, atd.

Výhody s.r.o. oproti OSVČ

Fyzická osoba (OSVČ) OSVČ ručí celým svým majetkem. Fyzická osoba budí pochybnosti o zastupitelnosti a schopnosti plnění závazků v případě problémů. Veškerá renomé a reference z podnikání fyzické osoby padají ukončením jejího aktivního ... Výhody s.r.o. oproti OSVČ - spravafirem.cz

Jak založit s.r.o.?

Základní kroky k založení s.r.o.: Výpisy z rejstříku trestů budoucího jednatele, případně všech jednatelů Doklady od finančního úřadu o nedoplatcích daní společníků Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích ... Jak založit s.r.o.?

Chci s.r.o. do dvou dnů bez běhání po úřadech

Pokud chcete podnikat pod hlavičkou právnické osoby, v našem případě společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), máte několik možností, jak k tomuto cíli dojít. Nejrychleji a nejpohodlněji získáte s.r.o.  tak, že si koupíte ready-made ... Chci s.r.o. do dvou dnů bez běhání po úřadech

Výhody ready-made společnosti s vyšším základním kapitálem

má nulovou ekonomickou a účetní historii a tím pádem také 100% garanci bez dlužnosti, je bez závazků a pohledávek nikdy nevyvíjela žádnou obchodní činnost je již zapsána v obchodním rejstříku, má přidělené IČO a má vyřízeny má plně - 100% ... Výhody ready-made společnosti s vyšším základním kapitálem

Výhody ready-made společnosti

nikdy nevyvíjela žádnou obchodní činnost je již zapsána v obchodním rejstříku, má přidělené IČO a má vyřízeny volné živnosti má nulovou ekonomickou a účetní historii a tím pádem také 100% garanci bez-dlužnosti, je bez závazků a pohledávek má ... Výhody ready-made společnosti

Poptávkový formulář