Kontaktujte nás

Výhody s.r.o. oproti OSVČ

Fyzická osoba (OSVČ)

 • OSVČ ručí celým svým majetkem.
 • Fyzická osoba budí pochybnosti o zastupitelnosti a schopnosti plnění závazků v případě problémů.
 • Veškerá renomé a reference z podnikání fyzické osoby padají ukončením jejího aktivního pracovního života.
 • OSVČ musí platit nejen daň z příjmů, ale také sociální a zdravotní pojištění, na druhé straně může uplatnit výdaje paušálem.
 • OSVČ musí podnikat pod svým jménem a příjmením, ke kterému může přidat odlišující dodatek.
 • Některé společnosti se vyhýbají nákupu služeb od OSVČ, aby se vyhnuly obvinění ze švarc systému.
 • OSVČ je v praxi vždy pouze společností o jednom člověku.
 • OSVČ nemůže účinně delegovat řízení podnikání na jinou osobu.
 • Fyzická osoba v průběhu svého podnikání může zvyšovat cenu své práce, ale nebuduje žádnou hodnotu, kterou by bylo možné jednoduše převést na jinou osobu.

Právnická osoba (s.r.o., a.s.)

 • Společníci ručí do výše nesplaceného základního kapitálu.
 • Právnická osoba působí důvěryhodně a seriózně.
 • Společnost s.r.o. s každým rokem své existence buduje obchodní jméno a historii firmy, čímž zvyšuje svůj kredit.
 • Právnická osoba platí pouze daň z příjmů (19 %) a srážkovou daň ze zisku rozděleného mezi společníky (15 %) a celkově má výrazně lepší možnosti optimalizace daní.
 • Společnost s.r.o. podniká pod libovolným názvem, který si zvolí při založení, což je důležité při propagaci společnosti.
 • Společnosti a státní úřady často ve výběrových řízeních podmiňují účast právní formou s.r.o. nebo a.s.
 • Společnost s.r.o. může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových společníků.
 • Řízení společnosti s.r.o. je možné předat jednateli nebo dalším společníkům.
 • Hodnota společnosti s.r.o. se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat potomkům.

Prodej společnosti, prodej firmy, prodej sro

Poptávkový formulář