Kontaktujte nás

Ready-made společnost neboli předzaložená společnost

Ready-made je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten, kdo předzaloženou společnost koupí, se vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu, který zakládání společností provází.

Firmy, jež se zabývají prodejem ready-made společností nabízejí jak akciové společnosti, tak společnosti s ručením omezeným . Předregistrované obchodní společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky (od určení předmětu podnikání a registraci k dani z příjmu právnických osob po splacení základního kapitálu), nemají žádné závazky a nevyvíjely žádnou obchodní činnost.

V případě, že podnikatel zakládá společnost sám, může to trvat i několik týdnů.

Při koupi předzaložené společnosti si zákazník může vybrat nejen předmět podnikání, ale také její historii, tedy dobu po jakou společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Společnosti s historií se taktéž rozumí společnost, která má účetní historii – taková společnost je vhodná pro získání bankovních úvěrů, státních dotací či jiných půjček.

Ready-made společností je možné disponovat od okamžiku konání valné hromady společnosti, kdy dojde k odvolání současného jednatele – zvolení nového a k souhlasu s převodem obchodního podílu. Zápis změn do obchodního rejstříku pak trvá minimálně 5 pracovních dnů.

Prodej společnosti, prodej firmy, prodej sro

Poptávkový formulář