Kontaktujte nás

Jak založit s.r.o.?

Základní kroky k založení s.r.o.:

 • Výpisy z rejstříku trestů budoucího jednatele, případně všech jednatelů
 • Doklady od finančního úřadu o nedoplatcích daní společníků
 • Čestné prohlášení a podpisové vzory (notářsky ověřené) budoucích jednatelů
 • Stanovení sídla společnosti (např. sepsání nájemní smlouvy o užívání nebytových prostor, pak pronajímatel musí doložit doklad o vlastnictví výpisem z katastru nemovitostí)
 • Na první valné hromadě se mezi jednateli dohodne obsah společenské smlouvy, její sepsání a ověření notářem
 • Založení účtu v bance na složení základního kapitálu (banka obvykle vyžaduje originál společenské smlouvy), banka pak vydá písemné prohlášení o splácení vkladů jednotlivými společníky
 • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě a požádání o udělení koncese (formuláře dostupné na internetu)
 • Do devadesáti dnů od založení se musí podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Návrh musí obsahovat tyto přílohy:
  • 2 x společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu
  • potvrzení správce vkladu o složení vkladů
  • doklad od banky o složení vkladu
  • ověřené kopie živnostenských listů
  • doklad o právním titulu užívání nemovitosti – nájemní smlouva
  • čestné prohlášení jednatelů a podpisové vzory
  • výpisy z rejstříků trestů jednatelů
  • kolková známka ve výši 5.000 Kč
 • Do 8 dnů po zápisu společnosti do obchodního rejstříku (ten stále ještě trvá i několik měsíců) je nutno se zaregistrovat u Správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny
 • Do 30 dnů se musí nově vzniklá společnost zaregistrovat na finančním úřadu

Prodej společnosti, prodej firmy, prodej sro

Poptávkový formulář