Kontaktujte nás

Komu se vyplatí přechod z podnikající fyzické osoby na s.r.o.

Pro některé profese bude výhodné přejít na podnikání formou s.r.o. a to zejména pro advokáty, daňové poradce, auditory nebo lékaře se soukromou praxí.

Změna daňových, pojistných a dalších zákonů, známá jako „stabilizační balíček“ výrazně postihne – mimo jiné – zejména fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Tedy profese, jakou jsou advokáti, daňoví poradci, auditoři nebo lékaři se soukromou praxí. Pro řadu příslušníků této skupiny bude výhodné přejít na podnikání formou s.r.o.

Zvláště výhodné může být, pokud by se změnu podařilo provést ještě v tomto zdaňovacím období, tedy do konce letošního roku.

Zmíněná novela přinese daňovým poplatníkům následující změny:

  • Omezení výdajů uplatňovaných paušálem částkou 800 000 ročně.
  • Tzv. solidární zvýšení daně o 7 % z částky přesahující 48-násobek průměrné mzdy (což by pro rok 2013 měla být částka 1 242 432 Kč).
  • Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na zdravotní pojištění pro roky 2013 – 2015.

Z toho je zřejmé, že ty, jejichž honoráře přesahují 100 000 měsíčně, čeká významné zvýšení odvodů. Asi právě proto zvažují příslušníci uvedených profesí, zda pro ně bude z daňového hlediska výhodné podnikat i nadále jako fyzická osoba či zda raději své podnikatelské aktivity převést pod právnickou osobu a podnikat nadále jejím prostřednictvím – nejčastěji společnosti s ručeným omezeným.

Prodej společnosti, prodej firmy, prodej sro

Poptávkový formulář