Kontaktujte nás

Kdo je statutární orgán společnosti?

Statutární orgán tvoří osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby – sdružení, spolku a podobně. Složení, ustanovování, pravomoci a odpovědnost těchto osob určuje zákon, zakládací listina nebo stanovy.

Statutárním orgánem může být jedna osoba (například jednatel společnosti s ručením omezeným, ředitel státního podniku nebo farář katolické farnosti) nebo kolektivní, například představenstvo akciové společnosti či družstva. Bližší podrobnosti stanoví Obchodní zákoník (zákon 513/1991 Sb., část II.), Občanský zákoník (zákon 40/1964 Sb. s četnými novelami) a Stanovy spolku nebo společnosti.

Prodej společnosti, prodej firmy, prodej sro

Poptávkový formulář