Kontaktujte nás

Rozdíl mezi s.r.o. a a.s.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.) jsou tzv. kapitálovými obchodními společnostmi, které jsou bezkonkurenčně nejvyužívanějšími formami podnikání v ČR. Kapitálové proto, že povinností společníků není osobní účast na podnikání, ale vklad do základního kapitálu. V případě založení a. s. s tzv. veřejnou nabídkou akcií, je akt založení završen, resp. stvrzen až rozhodnutím ustavující valné hromady po úspěšném úpisu akcií. Proces zakládání s.r.o. je v mnoha jednotlivostech obdobný i shodný se zakládáním a.s., nicméně mezi nimi přirozeně existuje i řada větších či menších odlišností.

Akciová společnost a.s. – je čistě kapitálovou společností. Chování a. s. je nejvíce ze všech společností kontrolováno obchodním zákoníkem. Společnost zastupuje představenstvo. Představenstvo kontroluje dozorčí rada. Hodnota základního kapitálu (dříve základní jmění) akciové společnosti je 2.000.000,- Kč. Základní kapitál je rozdělen na akcie. Akcionář neručí za závazky společnosti. Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Akcionář může být pro veřejnost anonymní, pokud vydala společnosti akcie na majitele.

Společnost s ručení omezeným s.r.o. – je nejjednodušším typem kapitálové společnosti, přestože obsahuje mnoho prvků osobní společnosti. Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem. Společníci ručí pouze případnou nesplacenou částí svého vkladu. Společnost může mít od jednoho do padesáti společníků. Společnost s ručením omezeným zastupuje jednatel. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je 200.000,– Kč.

Co se zdanění týká, není u a.s. či s.r.o. žádný rozdíl. Daň z příjmů právnických osob je ve výši 19 %, podíly na zisku se zdaňují srážkou u zdroje 15%. Principy ručení jsou také obdobné. Rozdíl při prodeji podílů či akcií je podstatný. Prodej cenných papírů do šesti měsíců po nabytí je od daně z příjmů osvobozen, u prodeje obchodního podílu na s.r.o. je lhůta pětiletá. S.r.o. může na rozdíl od akciové společnosti založit jediný subjekt. Rozdílné sazby jsou také při tvorbě zákonných rezervních fondů. Nepovažujeme za možné popsat všechny rozdíly obou typů společností, nedá se ani říci, že některý je nedůležitý.

 

Prodej společnosti, prodej firmy, prodej sro

Poptávkový formulář