Kontaktujte nás

Výhody offshore podnikání

Daňová optimalizace

Offshore společnost je řádně založenou, registrovanou a aktivní firmou, má IČ, sídlo, jednatele a zapsané předměty podnikání. Může naprosto legálně poskytovat služby českým firmám, na což sepisuje smlouvy a vystavuje faktury, ať už v Kč nebo jiných měnách. Typický rys daňových systémů offshore destinací je nedanění dividend a rozděleného zisku společníkům.

Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod se zbožím je stále více oblíbeným důvodem pro využití offshore firem a jejich struktur, v rámci řízení logistiky a managementu se v tomto odvětví velmi dobře uplatní možnost daňové optimalizace a to i při využití bezcelních zón a pásem.

Holdingové společnosti

Mezi rozhodující výhodu při tvorbě holdingu beze sporu patří možnost snížení daňového zatížení při centralizaci zisku do mateřské společnosti, která má své sídlo umístěno v některé z offshore destinací – typicky nejvyužívanější jurisdikce jsou Nizozemsko a Seychelly.

Právo duševního vlastnictví

Využití, držení a prodej autorských licencí, know-how, patentů, ochranných známek a dalších nehmotných statků.

Anonymita vlastnictví

Pro neviditelnost vlastníka určitého podniku či nemovitosti se skvěle hodí offshorová společnost kombinovaná se službou nominovaných jednatelů či ředitelů – zaručí Vám plnou anonymitu vlastnictví a zároveň plnou kontrolu nad svým majetkem. Takovýto způsob správy majetku bývá označován jako TRUST.

Poskytování služeb

Nejčastější poskytovanou službou offshorových společností bývá ekonomické a podnikatelské poradenství, agenturní činnost a zprostředkování, vyjednávání s obchodními partnery, vzdělávání a školení, internetové prezentace, správa databází a datových skladů – serverů, právní služby apod.

Investování do cenných papírů

Při využití offshore jurisdikce se snadno dají minimalizovat daňové dopady vyplývající ze zisku, který získáte obchodováním s akciemi či jinými cennými papíry – často hojně využíváno i drobnými investory.

Mezinárodní financování

Poskytování úvěrů a půjček skrze některé offshore společnosti a jurisdikce zabrání zdanění úroků z daných půjček a tím i vyšší zisk společnosti poskytující půjčku.

Obchod s pohledávkami

Tento specifický druh činnost je přímo stvořený pro využití offshore struktur. Obchodník s pohledávkami, který tyto pohledávky kupuje typicky od bank (nesplacené úvěry a hypotéky) je posléze dále prodává či přímo vymáhá. Při obchodu s pohledávkami skrze offshore společnost se díky nižším srážkovým daním dá výrazně snížit daňová zátěž společnosti.

Podnikání bez nutnosti základního kapitálu

Naše právo umožňuje podnikat zahraničním firmám stejně jako českým, oproti českým firmám mají ale offshore společnosti nízký základní kapitál splacený při založení, typický základní kapitál je 100 USD rozdělený do 100 akcií po 1 dolaru. Takové akciové nastavení umožňuje snadné rozdělování firmy a možnost účasti dalších společníků
offshore společnost bez problémů založí závod v ČR, získá IČ, sídlo mu může být poskytnuto. Pobočka se chová zcela jako česká firma, může se přihlásit k DPH, může být zaměstnavatel, ale většina daňových výhod domovského práva jí zůstane.

Prokázání původu peněz

Offshore společnost může objednávat a platit služby od českých firem. Česká firma tak získává peníze od odběratele na základě poskytnutých služeb, oproti smlouvě, objednávce a faktuře.

Změna občanství či trvalého pobytu

V souladu se zřízením podnikání v zahraničí se dá požádat o povolení pobytu či o občanství.

Offshore společnosti, založení offshore společnosti, společnosti v zahraničí

Poptávkový formulář