Kontaktujte nás

Jak vybrat optimální model offshore podnikání?

Na základě detailního rozboru Vaší situace, zvolení nejvýhodnější destinace a po odsouhlasení koncepce použití a struktury Vašeho offshore podnikání pro vás založíme offshorovou firmu. Administrativa této společnosti bude buďto ponechána na Vás samotných a Vy dostanete do rukou hotovou firmu se vší dokumentací, anebo si firmu necháte u nás ve správě a my ji budeme pro Vás plně spravovat a vyřizovat úkony na úřadech podle vašich instrukcí. I pokud firmu ponecháte v naší správě, vystavíme vám ověřenou dokumentaci k firmě a všeobecnou plnou moc na veškeré právní úkony, takže budete moci kdykoli za firmu cokoli zařídit sami nebo k tomu někoho dalšího zmocnit.

V rámci této správy každý rok vyřizujeme podávání výročních zpráv a daňových přiznání u domovských úřadů. Dále zařizujeme sepisování a podepisování smluv, záruk a dohod, pravidelnou fakturaci a jiné úkony, které je třeba vykonávat, aby offshore naplňoval účel, který mu zákazník určí. Rozsah této správy bude samozřejmě určen podle individuálních požadavků klienta.

Nabízíme rovněž zprostředkování kompletního právního servisu podle domovského práva offshorových společností a služby autorizovaného překladatele a tlumočníka.

Offshorové firmy lze také dále prodávat anebo do nich přidávat další osoby, pokud byste chtěli do podnikání přibrat třeba obchodní partnery.

Offshore společnosti, založení offshore společnosti, společnosti v zahraničí

Poptávkový formulář