Kontaktujte nás

Černá listina nespolehlivých plátců DPH

Institut tzv. nespolehlivého plátce v navržené podobě dosud neexistuje, ale již v současně platné právní úpravě jsou zakotveny určité legislativní mechanismy, které přispívají k omezení či redukci daňových úniků (např. ručení za daň).

Další možnosti správce daně, kdy může zrušit registraci plátce v současné době:

  • plátce neuskutečnil bez oznámení důvodů správci daně po dobu dvanácti po sobě následujících měsíců plnění
  • plátce neplní své povinnosti vyplývající ze zákona o DPH
  • plátce přestane být osobou povinnou k dani
  • plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář