Kontaktujte nás

Co se v roce 2015 změní u nezdanitelné části základu daně?

Novela návrhu zákona o daních z příjmů přinese v roce 2015 také změny, které se týkají nezdanitelné části základu daně.

Změn nezdanitelné části základu daně se dočká životní spoření i spoření na penzi. Pokud poplatník v minulosti uplatnil příspěvek na pojistné na soukromé životní pojištění nebo příspěvek na penzijní připojištění, ale nesplnil zákonem stanovené podmínky (například došlo k předčasnému ukončení dané smlouvy), musí zpětně dodanit dříve uplatněné odpočty, a to za uplynulých deset let.

Soukromé životní pojištění se také dočká jistého omezení. Pokud je součástí pojistného i částka určená k investicím, není možné částku tohoto pojistného daňově uplatnit.

V případě, že manželé poskytnou ze společného jmění bezúplatné plnění, odpočet smí uplatnit buďto oba manželé poměrnou částí nebo pouze jeden z manželů.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář