Kontaktujte nás

Co se v roce 2015 změní v oblasti daňově uznatelných nákladů?

Novela daňových zákonů pro rok 2015 přinese změny také v oblasti daňově uznatelných nákladů. V článku uvádíme nejvýraznější z nich.

  • Nově mezi daňově uznatelné náklady přibude zůstatková cena při vypořádání práva stavby, a to v případě, že stavba realizovaná stavebníkem po dobu práva stavby zůstane zachována a připadne majiteli pozemku.
  • Novela zákona přináší také doplněk v oblasti pracovních cest služebním vozidlem, které bylo pořízeno formou finančního leasingu. V případě takové služební cesty se uplatňují výdaje nebo náklady v prokázané výši. Pokud však nelze výdaje prokázat, uplatní se ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty.
  • Příjem z prodeje nemovitosti, která je ve společném vlastnictví manželů, nově od roku 2015 zdaňuje pouze jeden z manželů. Ten z manželů, který příjem z prodeje zdaní, také může daň z nabytí nemovitých věcí zaplacenou druhým z manželů uplatnit jako daňově uznatelný náklad.
  • Další novinka slibuje zefektivnit přefakturaci. Od roku 2015 se za daňově uznatelné náklady budou považovat jen přímo přefakturované náklady.
  • Nově je daňově uznatelným nákladem úplata u finančního leasingu hmotného majetku, v případě že je po ukončení leasingu tento majetek zahrnut do obchodního majetku.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář