Kontaktujte nás

Daň z příjmů fyzických osob – od 1.1.2013 dochází k omezení mezení výdajových paušálů

Od 1. ledna 2013 dochází k omezení absolutní výše výdajových paušálů u určitých typů příjmů.

Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. Kč u výnosů z autorských práv, resp. 600 tis. Kč u příjmů z pronájmu majetku, který je zařazen do obchodního majetku, (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmů stanoveného ve výši 2 mil. Kč).

Osoby využívající výdajové paušály dále nebudou moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.

V případě souběhu příjmů z více druhů činností bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář