Kontaktujte nás

Daň z příjmu fyzických osob v roce 2014

Podle schváleného zákonného opatření Senátu mají s účinností od roku 2014 nastat změny v oblasti daně z příjmu fyzických osob. Změny se budou týkat dohod o provedení práce, poskytování darů, obchodníků s cennými papíry, příjmy praktikantů.

Dohody o provedení práce

U příjmů z dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u jednoho plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 tisíc Kč (v současné době 5 tisíc Kč), se uplatní konečná srážková daň, nikoliv zálohová daň

Dary

Maximální hranice pro odpočet darů od daňového základu vzroste ze současných 10 % na 15 % základu daně.

Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

V současné době jsou příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny, pokud přímý podíl osoby na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřesáhne ve 24 měsících před prodejem 5 %, a doba mezi nákupem a prodejem cenných papírů přesáhne 6 měsíců. Nově má být lhůta pro zdanění a následné osvobození prodloužena na 3 roky. Tato změna se netýká převodu podílů na společnosti s ručením omezeným představovaný kmenovým listem, kde je zachován současný test 5 let.

Příjmy praktikantů

Příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy budou osvobozeny od daně z příjmů.

Podíly na zisku

Zdanění podílů na zisku zůstává beze změny.

Nerezidenti

Nerezidenti České republiky mají mít sníženou možnost odečíst nezdanitelné části základu daně a uplatnit některé daňové slevy. Nově budou mít tuto možnost pouze rezidenti EU, Norska a Islandu, pokud úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území ČR přesáhne 90 % jejich celkových příjmů. Tuto skutečnost mají prokazovat potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu Ministerstva financí České republiky.

Účetnictví Praha, vedení účetnictví, daňové poradenství

Poptávkový formulář